Dyszka za Franciszka

Tak studenci z Duszpasterstwa Akademickiego Freta na warszawskiej Starówce nazwali modlitewna akcję w Adwencie – polega na odmówieniu codziennie „dziesiątki” różańca za papieża Franciszka.

Podczas porannych rorat sprawowanych w dni powszednie w dominikańskim kościele Świętego Jacka każda osoba może wziąć z koszyka wykonaną z drewnianych paciorków „dziesiątkę” różańca, by odmówić ją za Ojca Świętego bądź w podanych przez niego intencjach.

Następnego dnia należy oddać zabrany różaniec i wziąć kolejny. Można też przekazać go innej osobie i namówić ją, by przyszła na roraty i włączyła się w modlitewna akcję. Do tej pory w odmawianie adwentowego różańca włączyło się 250 osób.

„Przyjęło się, żeby w Adwencie zdobyć się na jakiś dar serca. My wpadliśmy na pomysł, żeby takim darem była modlitwa za Papieża i w intencjach przez niego podanych. W ten sposób włączamy się też w modlitwę Kościoła” – mówi duszpasterz akademicki o. Norbert Kuczko.

Uczestnicy akcji „Dyszka za Franciszka” mogą modlić się w intencjach, które Ojciec Święty wyznaczył na grudzień – ogólnej: „Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę” i misyjnej: „Aby chrześcijanie, oświeceni przez Słowo Wcielone, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela”.

Za: www.dominikanie.pl.