Klaretyni: Spotkanie Plenarne Polskiej Prowincji

W dniach 10-12 kwietnia w Krzydlinie Małej miało miejsce Zebranie plenarne Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Zebranie miało miejsce w połowie kadencji Zarządu Prowincjalnego.

Uczestniczyło w nim 35 klaretynów: Zarząd Prowincjalny, superiorzy domów, osoby odpowiedzialne za różne apostolaty pełnione w ramach Prowincji, formatorzy, przedstawiciel klerykatu oraz bracia zakonni. Zebranie było okazją do braterskiego spotkania, wspólnej celebracji liturgii i modlitwy, dzielenia się doświadczeniami życia i apostolatu, oceny życia i działalności Prowincji ostatnich trzech lat oraz planowania najbliższej przyszłości.

Dialog uczestników Zebrania dokonywał się wokół kilku tematów: prezentacja działalności apostolskiej Prowincji i Zarządu oraz jej ocena, życie wspólnotowe i posługa przełożonych, odnowa charyzmatyczna, duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe oraz restrukturyzacja Zgromadzenia w Europie, której proces rozpoczął się dwa lata temu.

Owocem Zebrania było braterskie spotkanie oraz nowy impuls do dalszego wzrostu w w/w obszarach naszego życia i apostolatu poprzez wskazane przez uczestników różne inicjatywy na przyszłość, które pozwolą bardziej ożywić nasze misjonarskie życie i działania.

Za: www.klaretyni.pl.