Kolejny dzień Spotkania Młodych w Wołczynie

Środa na Spotkaniu Młodych w Wołczynie przebiegła pod hasłem „Twoje dziś”. Dzień poprowadził brat Paweł Teperski OFMCap. Na porannej konferencji poruszył temat „bezradnej nadziei”, podczas której przybliżył uczestnikom grzechy wobec tej cnoty.

Wymienił zwątpienie, rozpacz, zuchwałą ufność w miłosierdzie Boże oraz nadmierne gromadzenie dóbr materialnych jako główne z nich. W trakcie Eucharystii pochylił się nad relacją z Panem Bogiem, który daje człowiekowi swoje Ciało, tak samo jak małżonkowie sobie nawzajem – w ogromnej intymności. Podczas popołudniowego spotkania z młodzieżą, brat Paweł przybliżył Sakrament Pojednania oraz objaśnił warunki dobrej spowiedzi, kładąc nacisk na to, że Pan Bóg swoją ogromną Miłością jest w stanie pokonać każdy grzech i dać nowe życie.

Wieczorem młodzież spotkała się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie podczas nabożeństwa pojednania. Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” poprowadziła modlitwę pojednania i uwielbienia. Uczestnicy, wielbiąc śpiewem, zbliżali się jak kobieta cierpiąca na krwotok do szat Chrystusa, by ich dotknąć i prosić z wiarą o uzdrowienie.

www.wolczyn.kapucyni.pl

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.