Kongres Dyrektorów Placówek Salezjańskich

W dniach 10 – 12 października w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbył się I Kongres Dyrektorów Placówek Salezjańskich w Polsce.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wzajemne poznanie się – możliwość zaprezentowania swej działalności miały bowiem wszystkie placówki z 6 inspektorii – oraz przekazywanie sobie dobrych przykładów i dzielenie się wiedzą.

Główną ideą spotkania było – w kontekście dwusetnych urodzin Ks. Bosko – umocnienie więzi łączącej poszczególne salezjańskie placówki edukacyjne, wypracowanie wspólnej polityki wychowania młodego człowieka w oparciu o system prewencyjny Świętego Jana Bosko oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi inspektoriami (sióstr salezjanek i salezjanów).

Dodatkowym ubogaceniem oraz odpowiedzią na nurtujące dyrektorów pytania i obawy były dwa wspaniałe wykłady: „Klauzula sumienia w sporach bioetycznych” Księdza Profesora Tadeusza Biesagi SDB oraz „Ideologia gender. Jawne i ukryte cele” Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB. Były one dogłębną analizą zagrożeń czyhających na placówki katolickie oraz próbą znalezienia rozwiązania.

Kongres rodziny salezjańskiej był wynikiem wspólnej pracy odpowiedzialnych za szkolnictwo w poszczególnych inspektoriach. Dzięki ich pięknej dwuletniej pracy udało się zorganizować niezwykle ubogacające spotkanie i w duchu modlitwy poruszyć bardzo ważne tematy przyszłości  edukacyjnych placówek salezjańskich. Atmosfera spotkania była iście rodzinna, a w powietrzu czuć było radość i zadowolenie uczestników, którzy szczęśliwi i umocnieni wrócili do swoich placówek.

W imieniu swoim oraz wszystkich uczestników pragnę serdecznie podziękować organizatorom –  Ks. Janowi Gondro , Ks. Zenonowi Latawcowi, Ks. Stefanowi Makurackiemu, Ks. Dariuszowi Matuszyńskiemu, S. Leokadii Pyzio i S. Krystynie Stolarczyk – za piękne świadectwo zaangażowania w swoją pracę i pragnienie dzielenia się dobrem z innymi.

autor: Ewelina Matyjasik

Za: www.sdb.org.pl.