Rocznica ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu

W niedzielę 19 października 2014 r. na Mszy św. o godz. 10.00, sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Wysockiego, biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu obchodzono pierwszą rocznicę ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wierni oddają w nim cześć Maryi w ikonie pod tym wezwaniem, którą do Elbląga sprowadzili redemptoryści w 1957 r. zakładając tam swoją nową placówkę.

Mszę Świętą koncelebrowali: o. Janusz Sok, prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. Sylwester Cabała, radny zwyczajny, o. Witold Radowski wiceekonom, ks. Bernard Plucik, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z Gliwic, o. Andrzej Łabuda, misjonarz domu zakonnego redemptorystów w Gliwicach, a także redemptoryści domu zakonnego w Elblągu. Z ks. Bernardem przyjechali również przedstawiciele parafii katedralnej z Gliwic, którzy przywieźli w darze dla elbląskiego sanktuarium maryjnego ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Na początku Mszy św. ks. proboszcz Bernard Plucik odczytał list biskupa gliwickiego, skierowany do o. Piotra Wiśniewskiego, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu, w którym poinformował o przekazaniu daru dla parafii MBKP w Elblągu – ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, namalowanej w Rzymie w 1923 r. Była ona przeznaczona dla kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który został wybudowany w latach dwudziestych XX wieku w Lewandówce na przedmieściach Lwowa. Kiedy w 1946 r. władze komunistyczne zamknęły ten kościół, ikona wraz z proboszczem i innymi przesiedlonymi została przewieziona do Gliwic, gdzie po wielu latach trafiła do ówczesnego proboszcza parafii katedralnej.

W czasie kazania ks. bp Józef Wysocki zaznaczył między innymi, że różne są drogi człowieka, ale na każdej z nich chce nam towarzyszyć i nieustannie pomagać Maryja, Matka Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie Eucharystii słowo do wiernych skierował o. Janusz Sok, prowincjał redemptorystów, który podziękował ks. biskupowi Józefowi Wysockiemu za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszone kazanie, a na ręce ks. Bernarda Plucika złożył wyrazy wdzięczności ks. biskupowi Janowi Kopcowi z Gliwic za przekazaną ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

O. Prowincjał zauważył, że wiele osób przychodzących do Sanktuarium, modląc się z ufnością przed elbląską ikoną, zanosi swoje prośby do Boga za wstawiennictwem Maryi, gdyż Ona zawsze wspomaga tych, którzy do Niej się uciekają.

Podarowana ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy została po Mszy św. w uroczystej procesji przeniesiona do Kaplicy Miłosierdzia Bożego, w której codziennie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Serdecznie zapraszamy do naszego elbląskiego Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy; zwłaszcza we wtorki na godz. 17.30 na Nowennę Nieustanną do MBNP i w soboty na godz. 11.00 na Mszę św. i nabożeństwo maryjne. Podczas Nowenny głoszone są specjalne kazania, a wierni składają pisemne podziękowania i prośby, którą są przedstawiane Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Nabożeństwo to jest dla wielu ludzi szkołą ufnej modlitwy i narzędziem formacji chrześcijańskiej.

o. Piotr Wiśniewski CSsR, proboszcz i kustosz

Strona internetowa Parafii MB Królowej Polski w Elblągu

Za: www.redemptor.pl.