Koronacja obrazu św. Józefa w Poznaniu

W niedzielę 23 marca, kilka dni po dorocznej uroczystości św. Józefa, odbyła się koronacja obrazu Opiekuna Dzieciątka Jezus w jego karmelitańskim sanktuarium w Poznaniu.

W asyście biskupa kaliskiego Ewarda Janiaka i kilku biskupów pomocniczych, dokonał jej metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Koronację poprzedziła dziewięciotygodniowa nowenna ku czci Oblubieńca Bogurodzicy oraz sesja naukowa zorganizowana przez Instytut „Carmelitanum”, podczas której o kulcie św. Józefa w Kościele, w Karmelu i w Poznaniu mówili: ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu, o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD, przeor klasztoru pw. św. Józefa w Lublinie i o. dr hab. Piotr F. Neumann OCD, historyk Kościoła z poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Na uroczystość koronacji Arcybiskup Poznański zaprosił duchowieństwo i wiernych archidiecezji swym listem pasterskim z 5 stycznia br., w którym przypomniał m.in. że 21 września 2009 r. podniósł poznański kościół karmelitański do rangi sanktuarium. Podkreślił, że do tego miejsca kultu św. Józefa, jednej z pierwszych świątyń pod jego wyzwaniem w Polsce, przybywali przez prawie cztery wieki i przybywają też dzisiaj liczni czciciele św. Cieśli z Nazaretu, aby powierzać mu swoje prośby i podziękowania za otrzymane łaski.

Wszystko to zachęciło poznańskich karmelitów bosych, zwłaszcza długoletniego przeora klasztoru i byłego prowincjała, o. dr. Mariusza J. Jaszczyszyna OCD, do proszenia Arcybiskupa Poznańskiego o ukoronowanie obrazu św. Józefa, w nawiązania do dawnego zwyczaju koronowania łaskami słynących wizerunków, podtrzymanego w Kościele doby posoborowej jedynie w odniesieniu do rzeźb i obrazów wyróżniających się szczególną czcią wiernych.

W homilii koronacyjnej Arcybiskup przedstawił św. Józefa jako domniemanego Ojca Jezusa Chrystusa, męża sprawiedliwego, człowieka pracy i wychowawcę. Zachęcił wiernych do pielgrzymowania do tego miejsca umacniania wiary, pojednania z Bogiem i bliźnimi, wypraszania łask dla narzeczonych, ojców i ich rodzin.

Poznańska koronacja wizerunku Oblubieńca Najśw. Maryi Panny – wyznaje nam o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – przypomina, że od Jezusa Chrystusa, którego był przybranym Ojcem, św. Józef otrzymał  koronę sprawiedliwości (por. Tym 4,8), koronę życia (por. Jk 1,12; Ap 2,10) i koronę chwały (por. 1P 5,4). Wszak on, pochodzący z królewskiego rodu Dawida (Mt 1,16; Łk 2,4), włączył do tego rodu samego Chrystusa. Koronacja ta jest dla wszystkich zaproszeniem do życia w nazaretańskiej szkole św. Rodziny, w wierności Bożym przykazaniom i przesłaniu Ewangelii, aby kiedyś otrzymać wieniec sprawiedliwości i koronę chwały.

Za: Redakcja.