„RADOŚĆ KONSEKRACJI” – II KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH w Polsce

„Aby radość moja w was była  i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11)

RADOŚĆ KONSEKRACJI” – II KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH w Polsce

23 – 26 września 2015

Jasna Góra

Pierwsze tego rodzaju spotkanie młodzieży zakonnej odbyło się w 2001 roku, gromadząc ponad 600 osób reprezentujących – zgodnie z hasłem Kongresu „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” – przeszło 100 różnego rodzaju instytutów życia konsekrowanego.

Decyzją Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych (Męskich  Żeńskich i Kontemplacyjnych) oraz Instytutów Świeckich w Polsce rozpoczęto przygotowania do II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych.

To spotkanie wpisuje się w obchody przeżywanego w Kościele Świętym ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO i stanowi odpowiedź na wezwanie Papieża Franciszka, by odkrywając piękno konsekracji, wspierać się wzajemnie w naszym radosnym „tak” dla Ewangelii.

Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich,

którzy są przynajmniej rok po profesji,

a nie ukończyli jeszcze 35. roku życia.

[istnieje możliwość ewentualnej zmiany granic wieku]

Dodatkowe informacje o Kongresie, w tym jego szczegółowy program, przekazane zostaną już niebawem. Informacje te będą również udostępnione na stronie internetowej
o przebiegu i obchodach Roku Życia Konsekrowanego.

Pragniemy, aby liczny udział młodych konsekrowanych z różnych instytutów, był okazją doświadczenia radości z łaski powołania do życia konsekrowanego, które w całej różnorodności jego charyzmatów i instytucji jest bogactwem dla wspólnoty Kościelnej
i współczesnego świata (Vita Consecrata 2). Dlatego, już teraz prosimy o modlitewne wsparcie wszystkich uczestników Kongresu – by działanie Ducha Świętego mogło przynieść w nas obfite owoce.

 W celu usprawnienia prac Komitetu Organizacyjnego, odpowiedzialnego za przygotowanie Kongresu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie na adres zwrotny wstępnej informacji zawierającej dane dotyczące:

1.     nazwy Instytutu

PEŁNA NAZWA INSTYTUTU: ………………………………………………………………….

2.     planowanej liczby osób, które wezmą udział w Kongresie z danego Instytutu lub jego części

PRZEWIDUJEMY UDZIAŁ ……. MŁODYCH KONSEKROWANYCH Z NASZEGO INSTYTUTU

3.     możliwości zapewnienia uczestnikom Kongresu z własnego Instytutu o noclegu     w swojej placówce w Częstochowie

POTRZEBUJEMY / NIE POTRZEBUJEMY NOCLEGÓW [niepotrzebne skreślić]

Informacja ta nie będzie jeszcze stanowić oficjalnego zgłoszenia. Serdecznie prosimy o przesłanie danych najpóźniej do końca listopada 2014 roku

Z wyrazami szacunku

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

s. Monika Duda
służebniczka dębicka

Do wiadomości został również dołączony plakat informacyjny dotyczący Konkursu na LOGO II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych w Polsce. Prosimy o przesłanie go do młodych ze swojego Instytutu – z którymi, jak wierzymy, spotkamy się na Kongresie.