„Życie Duchowe” – Uzdrowienie wewnętrzne

„Ilekroć stajemy przy łóżku osoby chorej, nigdy nie wiemy, jaka lekcja nas czeka. Czy będzie to lekcja życia, czy raczej umierania i kto będzie nauczycielem, a kto uczniem. Przeczuwamy jedynie, że szkoła będzie twarda, a może nawet okrutna” – pisze ojciec Stanisław Morgalla SJ we wstępie do zimowego numeru „Życia Duchowego”, który poświęcony jest tematowi „Uzdrowienie wewnętrzne”. Publikowane w numerze artykuły mogą stać się pomocne w refleksji nad lekcją, którą niesie z sobą cierpienie, ale także nad szansą, jaką daje otwarcie na wewnętrzne uzdrowienie.

W numerze publikujemy między innymi artykuł księdza Kazimierza Wolszy, który w oparciu o refleksję Platona i Benedykta XVI omawiaChoroby duszy i ich źródła.

Ojciec Stanisław Morgalla SJ pisze z kolei o Uzdrowieniu integralnym. Podkreśla, że chociaż „Bóg do nas mówi i działa w naszym życiu, my zawsze skłonni jesteśmy nie dostrzegać Jego przyjścia, mylnie też interpretujemy znaki Jego opatrzności”. Ważne więc, byśmy – prosząc o łaskę uzdrowienia – potrafili zaufać i zrozumieli, że nawet jeśli Bóg dosłownie spełni nasze oczekiwanie, to Jego gest ma głębsze znaczenie niż to wyznaczone ludzkim pragnieniem.

O tym, jak ważne jest otwarcie człowieka na płynące od Boga natchnienia i impulsy, pisze także ojciec Zdzisław J. Kijas OFMConv. Zaznacza on, że są chwile, kiedy mowa Boga jest dla człowieka jasna, a Jego obecność można odczuć niemal namacalnie. Bywają jednak także momenty trudne i naznaczone „milczeniem”. Tym właśnie „momentom Bożego milczenia” poświęcona jest refleksja ojca Kijasa zatytułowana Noc ciemna – choroba czy łaska.

Ponadto w numerze publikujemy także artykuł Pawła Czapli pt. Nawoływanie do zawierzenia Bogu, w którym autor omawia duchowe pouczenia Mistrza Eckharta, oraz refleksję ks. Romualda Jaworskiego poświęconą Sakramentom uzdrowienia: pokucie, Eucharystii i namaszczeniu chorych.

W „Duchowości Ćwiczeń” polecamy refleksję ojca Anthony’ego de Mello SJ o ignacjańskiej „zasadzie i fundamencie”, a w dziale „Modlitwa i życie” kolejne rekolekcyjne rozważania ojca Antoniego Mokrzyckiego SJ zatytułowane Człowiek przed Bogiem. 

Zachęcamy także do lektury wywiadów w dziale „Rozmowy duchowe”, między innymi rozmowy z księdzem Wiesławem Wilkiem, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, zatytułowaną Leksykon pisarzy katolickich.

W prezencie dla naszych Czytelników do numeru zimowego „Życia Duchowego” dołączamy płytę ojca Józefa Augustyna SJ pt. Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia.

Katarzyna Stokłosa

Za: Radio Watykańskie