100. rocznica sakry biskupiej bł. abpa Jerzego Matulewicza

Dnia 1 grudnia 2018 r. przypadła 100. rocznica sakry biskupiej naszego Ojca Założyciela – bł. abpa Jerzego Matulewicza. Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii świętowało ten Jubileusz w swoich Wspólnotach.

W domu generalnym naszego Zgromadzenia – w Pruszkowie, jubileuszowe obchody uświetniła 13 stycznia 2019 r., grupa dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi z Pruszkowa, którzy przygotowali program słowno-muzyczny pod kierunkiem s. Alicji Pełszyńskiej. Natomiast dnia 26 stycznia 2019 r., w wigilię liturgicznego wspomnienia bł. abpa Jerzego Matulewicza, w jubileuszowe świętowanie włączyli się przedstawiciele Centrum Formacji Misyjnej: ks. Jan Fecko – dyrektor CFM, ks. Jerzy Kraśnicki – dyrektor MIVA, ks. Maciej Będziński – sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, panie lektorki z CFM i osoby przygotowujące się do wyjazdu na misje. S. Janina Samolewicz przygotowała prezentację o bł. abpie Jerzym Matulewiczu, po której wszyscy zebrani wzięli udział w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, w intencji dziękczynnej za dar o. Jerzego, za Jego pasterską służbę Kościołowi świętemu, z prośbą o Jego kanonizację. Po części liturgicznej nastąpiła agapa – radosne spotkanie i wspólna rekreacja.

Wspólne przebywanie i świętowanie, było dla nas wszystkich okazją do głębszego poznania naszego Ojca Założyciela – bł. abpa Jerzego Matulewicza.