Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi

W dniu dzisiejszym, jak każdego 8 lutego, we wspomnienie św. Józefiny  Bakhity, obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, ustanowiony przez Międzynarodową Unię Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich i Żeńskich (UISG/USG). Ma to na celu uwrażliwienie opinii publicznej na tę kwestię i zapytanie siebie, jak to możliwe, że w XXI wieku istnieje jeszcze handel ludźmi, a także – przyjrzenie się funkcjonowaniu tego businessu, by go zwalczyć i wyeliminować.

“Chociaż staramy się to zignorować, niewolnictwo nie jest czymś co należy do przeszłości” – stwierdził wyraźnie papież Franciszek w wideoprzesłaniu, który skierował do Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy.  

“W obliczu tej tragicznej rzeczywistości – kontynuuje papież – nikt nie może umywać rąk, jeśli nie chce, w jakiś sposób, być wspólnikiem tej zbrodni przeciwko ludzkości. Nie możemy ignorować tego, że istnieje dzisiaj niewolnictwo na świecie, takie same, a może i większe niż przedtem. Módlmy się o wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy”.

Świadectwa tych, którzy padli ofiarą handlu ludźmi, mówią o oszustwach, przymusie i niewyobrażalnych cierpieniach. “Ich opowiadania ukazują w sposób konkretny to, co może być skradzione ludzkiemu życiu dla przyjemności czy korzyści innych. Tego nie jest się w stanie pojąć, jeśli nie usłyszy się od niej czy od niego o tym, co przeżyli” – powiedział w dniu wczorajszym w czasie konferencji prasowej o. Michael Czerny SI, podsekretarz Sekcji ds. migrantów i uchodźców Dykasterii Integralnego Rozwoju Ludzkiego.

Do najważniejszych i najbardziej skutecznych organizacji pomocy działających na tym polu należy sieć Talitha Kum, skupiające “siostry, które pracują w sieci, czyniąc to spokojnie i cicho” – stwierdził o. Czerny.

Talitha Kum obchodzi w tym roku 10 lat swojej działalności. Obecnie ta sieć angażuje się w działania związane z prewencją, uwrażliwieniem, opieką i modlitwą w 76 krajach na pięciu kontynentach: 13 grup w Afryce, 13 w Azji, 17 w Ameryce America, 31 w Europie, 2 w Oceanii, w sumie 150 grup działa w ramach sieci Talitha Kum.

Hasłem tegorocznego Dnia jest: “Razem przeciwko handlowi ludźmi”: tylko dzięki wspólnej pracy jest możliwe zwalczenie tych, którzy wykorzystują “marzenie” tysięcy ludzi, starających się polepszyć warunki swojego życia.

Z tej okazji organizatorzy Dnia rozpowszechnili także specjalną modlitwę:

Święta Józefina Bakhito, zostałaś sprzedana w niewolę jako dziecko i przeżyłaś niewyobrażalne trudności i cierpienia. Po uwolnieniu z fizycznej zniewoli, znalazłeś prawdziwe wyzwolenie w spotkaniu Chrystusa i Jego Kościoła.

O św. Józefino Bakhito, wspieraj wszystkich, którzy są uwikłani w niewolę; Wstawiaj się za nimi u Miłosiernego Boga, aby łańcuchy ich niewoli zostały zerwane. Niech sam Bóg obdaruje wolnością wszystkich tych, którzy są zagrożeni, poranieni lub wykorzystywani przez handel ludźmi.

Przynieś pociechę tym, którzy przeżyli tę niewolę i ucz ich patrzeć na Jezusa jako źródło nadziei i wiary, aby mogli doznać uzdrowienia ze swoich ran.

Prosimy Cię, módl się i wstawiaj za nami wszystkimi, abyśmy się nie popadli w obojętność; abyśmy otworzyli nasze oczy i byli w stanie zobaczyć nędzę i rany tak wielu naszych braci i sióstr pozbawieni onych godności i wolności; abyśmy usłyszeli ich wołanie o pomoc.

ANS – Watykan

Za: www.infoans.org


Papież Franciszek: to pilne i istotne zadanie dla współczesnych chrześcijan

Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi. Przypada on we wspomnienie świętej niewolnicy Józefiny Bakhity.

Franciszek wspomniał o tym, przyjmując w Watykanie Fundację Galileusza. Jej głównym zadaniem jest propagowanie kultury naukowej. Franciszek nawiązał jednak w swym przemówieniu do innego aspektu działalności Fundacji, a mianowicie do szerzenia świadomości o sytuacji ofiar ubóstwa i handlu ludźmi.

„Jest to pilne i istotne zadanie dla współczesnych chrześcijan. To zatem nie przypadek, że spotykamy się we wspomnienie św. Józefiny Bakhity, która jest patronem ofiar handlu ludźmi. Osobiście doświadczyła ona bolesnego losu niewolnictwa, a także jego konsekwencji w postaci przemocy i upokorzenia – mówił Ojciec Święty. – A jednak dzięki łasce Bożej zaznała prawdziwej wolności i radości. Jej świętość życia jest wezwaniem nie tylko do tego, by w sposób bardziej zdecydowany walczyć ze współczesnymi formami niewolnictwa, które są otwartą raną na ciele naszych społeczeństw, raną w ciele Chrystusa i zbrodnią przeciw ludzkości, ale także zachęca nas ona do uczenia się z jej przykładu. Pokazuje nam ona, jak poświęcać się ubogim z czułością, delikatnością i współczuciem”.

Za: www.deon.pl