105 lat siostry Józefy!

Dnia 12 marca 2017 roku ukończyła 105 lat życia Siostra Miłosierdzia S. Józefa Słupiańska, mieszkająca w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo  w Warszawie, przy ul. Tamka 35.

Siostra Józefa pochodzi z Wielunia. Opowiada, że radością Jej i całej Rodziny był fakt, że mając 6 lat rozpoczęła naukę szkolną w wolnej Polsce.

Ojczyzna jest zawsze na pierwszym miejscu w życiu naszej Czcigodnej Jubilatki. Od dziecka ją kochała i od dziecka wiedziała, że trzeba Ojczyźnie oddać życie przez wierną służbę.

Bóg obdarzył Siostrę Józefę łaską powołania do życia konsekrowanego. Wybrała Zgromadzenie Sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ze względu na charyzmat, którym jest Służba Chrystusowi w Ubogich. W Zgromadzeniu ukończyła Szkołę Pielęgniarską i przez dziesiątki lat stała przy łóżku chorego,
a po usunięciu Sióstr ze Szpitali przez władze PRL – u, przy chorych w ich domach, w posłudze parafialnej.

23 czerwca 2003 roku została odznaczona najwyższym odznaczeniem dla pielęgniarek, Medalem Florence Nightingale, przyznawanym przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Dzisiaj Siostra Józefa, szczęśliwa z obranej drogi, rozradowana i ufna, chętnie dzieli się doświadczeniem swego długiego życia i trzymając nieustannie
w swoich dłoniach różaniec, modli się za Zgromadzenie, Kościół i umiłowaną od zawsze Ojczyznę.