131 zebranie plenarne przełożonych zakonów męskich na Jasnej Górze

Dzisiaj (15 października) w Sanktuarium na Jasnej Górze spotykają się przełożeni wyżsi męskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, reprezentujący niemal 13 tys. zakonników, którzy tą drogę życia współcześnie podejmują w naszym kraju.

Głównym celem spotkania jest dokonanie oceny ostatnich trzech lat działalności konferencji przełożonych zakonnych oraz wybór nowego przewodniczącego i Konsulty.

Równolegle ze spotkaniem przełożonych odbywa się 31 pielgrzymka braci zakonnych, która gromadzi kilkuset zakonników nie kapłanów. Centralnym momentem obu tych wydarzeń będzie uroczyste rozpoczęcie peregrynacji po domach zakonnych kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która była ofiarowana polskim zakonnikom przez Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego w 1963 roku jako dar na 1000-lecie chrztu Polski. Po raz pierwszy ten obraz nawiedzał klasztory zakonników w latach 1963-66.

Informacje o przebiegu tych spotkań będzie można znaleźć na portalu internetowym www.zyciezakonne.pl.

okm