Home Rok Życia KonsekrowanegoRok Życia Konsekrowanego w Polsce 132. Zebranie plenarne KWPZM zakończone

132. Zebranie plenarne KWPZM zakończone

Redakcja

W Warszawie zakończyło się we środę 14 maja 132. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Oto dalszy ciąg relacji z obrad przełożonych zakonnych:

W popołudniowych wtorkowych obradach podjęto temat zmian w funkcjonowaniu Konferencji. Przewodniczący O. Janusz Sok poinformował o pracach Konsulty w wyniku których zrodziła się koncepcja zrewidowania Statutu KWPZM szczególnie w odniesieniu do sposobu powoływania władz Konferencji, funkcjonowania Komisji oraz utworzenia funkcji referentów ds. zakonów męskich w diecezjach. Proponowane zmiany mają służyć lepszej organizacji wewnętrznej zakonów męskich w Polsce, po to by wspólnie mogły dawać bardziej wyraziste świadectwo swojej służby Ludowi Bożemu.

Sekretarz Konferencji o. Kazimierz Malinowski przedstawił powody, dla których podjęto prace nad rewizją Statutu oraz omówił najważniejsze zmiany, których proponuje dokonać Konsulta. Po dyskusji nad nowym kształtem Statutu przystąpiono do głosowania, uwzględniając przy tym zgłoszone poprawki. Statut został przyjęty wymaganą większością głosów.

Po zakończeniu prac nad zmianami w Statucie przewodnictwo obrad objął Ks. Dariusz Bartocha SDB i rozpoczęła się dyskusja nad przygotowaniem w Polsce Roku Życia Konsekrowanego, który jak wiadomo rozpocznie się w Kościele powszechnym od pierwszej niedzieli Adwentu. Bp Kazimierz Gurda przedstawił wstępne propozycje Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zwracając szczególnie uwagę na obchody tego roku w ramach poszczególnych diecezji

Następnie Ks. Dariusz Bartocha zreferował  w imieniu Konsulty propozycję ogólnopolskich wydarzeń na czas Roku Życia Konsekrowanego (Kongres Młodych Osób Konsekrowanych; ogólnopolska pielgrzymka dziękczynna osób konsekrowanych za kanonizację Św. Jana Pawła II, sympozjum IV Konferencji życia konsekrowanego).

W dyskusji zwracano uwagę na potrzebę wykorzystania mediów, katechezy szkolnej, spotkań formacyjnych kapłanów diecezjalnych, przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i innych wydarzeń dla uzupełnienia wiedzy różnych grup społeczeństwa polskiego o życiu konsekrowanym. Zaproponowano także, by zorganizować spotkania dla rodziców osób konsekrowanych oraz dobrze wykorzystać Rok Życia Konsekrowanego dla wewnętrznej formacji samych zakonników.

Po zakończeniu wstępnej dyskusji nad przebiegiem Roku Życia Konsekrowanego w Polsce Ks. Piotr Ciepłak przedstawił informacje na temat działalności ekonomicznej Konferencji.

Na zakończenie wtorkowych obrad na wniosek Konsulty o. Kazimierz Malinowski OFMConv został potwierdzony w funkcji sekretarza generalnego, zaś Ks. Piotr Ciepłak MS jako ekonom Konferencji. Przewodniczący podziękował prowincjałom obu wybranych za wyrażenie zgody na ich pracę dla życia konsekrowanego w Polsce.

Środowa część obrad rozpoczęła się od brewiarzowej modlitwy porannej oraz medytacji poświęconej chrystocentrycznej wizji życia konsekrowanego Bł. Giacomo Alberione. Medytacja była przeprowadzona przez prowincjała paulistów Ks.  Bogusława Zemana.

Moderatorem pierwszej sesji był o. Tomasz Kot SJ, który podjął temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Przedstawił doświadczenia własnego Zakonu w przygotowaniu do tego wydarzenia. Postawił także pytanie, czy nie należałoby powołać specjalnej Komisji, która mogłaby koordynować wysiłek zakonów męskich. Po dłuższej dyskusji w której przełożeni dzielili się informacjami o podjętych już przygotowaniach do tego wydarzenia ostatecznie postanowiono pozostawić przewodniczącemu KWPZM  decyzję o potrzebie powołania takiego gremium.

Następnie o. Tomasz Kot zaproponował dyskusję na temat sposobów ożywienia pracy Komisji działających przy Konferencji. Wspomniał, iż przyjęte zmiany w Statucie mają temu służyć. Przewodniczący Komisji przedstawili obecną formułę ich działania. W dyskusji zgodzono się, iż niezbędne są zmiany zarówno w ich ilości, obszarach i metodach działania, a także składzie (rezygnacja z obowiązku należenia do nich każdego przełożonego wyższego oraz wprowadzenie w skład komisji ekspertów)

Po przerwie powrócono do tematyki  Roku Życia Konsekrowanego. Prowadzący obrady Ks. Dariusz Bartocha  przypomniał w skrócie dotychczasowy przebieg dyskusji. Wśród nowych wątków, warto przywołać wypowiedź bpa Kazimierza Gurdy, który proponował, aby na Rok Życia Konsekrowanego w każdej diecezji został powołany przedstawiciel zakonów męskich, dla koordynacji różnych wydarzeń tego Roku w Kościołach lokalnych. Zauważono, iż idzie to w parze z propozycjami zawartymi w zmienionym Statucie Konferencji. Koniecznie jest powołanie tych osób przed październikowym spotkaniem  wikariuszy życia konsekrowanego i referentek diecezjalnych.

Następnie przewodniczący i sekretarz gen. przedstawili różnego typu informacje bieżące i przypomnienia, ważne dla obecnych na spotkaniu wyższych przełożonych. Następne spotkanie Konferencji odbędzie się prawdopodobnie na przełomie września i października wspólnie z Konferencją żeńskich zgromadzeń zakonnych w obecności przewodniczącego Episkopatu abpa Stanisława Gądeckiego.

Na zakończenie spotkania Bp Kazimierz Gurda przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez uczestników zebrania plenarnego.

Red.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda