155. rocznica założenia Zgromadzenia Salezjańskiego

W dniu wczorajszym, 18 grudnia, obchodziliśmy 155. rocznicę założenia Zgromadzenia Salezjańskiego.18 grudnia 1859 r., wieczorem, w Oratorium św. Franciszka, w pokoju ks. Bosko zgromadzili się niektórzy w celu “krzewienia i zachowania ducha prawdziwej miłości, wymaganego w dziele Oratoriów dla młodzieży opuszczonej i zagrożonej”. W ten sposób napisał ks. Alasonatti w protokole ze spotkania.

I dalej czytamy w tymże protokole: “Spodobało się poza tym Zebranym, aby utworzyć Towarzystwo lub Zgromadzenie, które, mając na celu wzajemne pomaganie sobie we własnym uświęceniu, będzie szerzyć chwałę Boga i dbać o zbawienie dusz, zwłaszcza najbardziej potrzebujących wykształcenia i wychowania”.

Ksiądz Bosko bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, że to dobro, które czynił na rzecz swoich chłopców, mogło być zaprzepaszczone z powodu złych wpływów, jakie pochodziły z zewnątrz, stąd zadecydował o zakładaniu własnych warsztatów czeladniczych. Pierwsze dwa warsztaty zostały otwarte w 1853 roku. W 1856 roku było już 150 uczniów internistów, 4 warsztaty, maszyna drukarska, 4 klasy języka łacińskiego i 10 kapłanów; eksternistów było 500.

W dniu 2 lutego 1860 roku został przyjęty do Zgromadzenia pierwszy koadiutor. 23 lipca 1864 roku Stolica Apostolska przesłała “Dekret pochwalny”, a później, 1 marca 1869 r. – aprobacyjny. I na koniec, 3 kwietnia 1874  r. miało miejsce zatwierdzenie Konstytucji ze strony Stolicy Apostolskiej.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org