Home WiadomościZ kraju 21. tom Studiów Franciszkańskich

21. tom Studiów Franciszkańskich

Redakcja

Dwudziesty pierwszy tom „Studiów Franciszkańskich”, który 13 grudnia br. opuścił drukarnię, to owoc współpracy 28 teologów, historyków, historyków sztuki i dokumentalistów z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Tom liczy 615 stron i jest bogato ilustrowany.

Tom otwiera tradycyjnie dział „Dokumenty”, w którym zamieszczono dziewięć katechez papieża Benedykta XVI poświęconych świętym franciszkańskim, wygłoszonych w czasie środowych audiencji generalnych. Wszyscy, którzy kochają św. Franciszka z Asyżu i jego zakon, powinni się z tymi tekstami zapoznać. Po raz pierwszy w języku polskim  ukazuje się jedno z ważnych źródeł franciszkańskich, mianowicie „Kronika” br. Jordana z Giano OMin.

Celem bliższego zapoznania się treścią 21. tomu „Studiów Franciszkańskich” publikujemy poniżej spis treści.


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

I. DOKUMENTY

 Benedykt XVI, Przez Wcielenie Bóg rzeczywiście stał się Bogiem-z-nami. Katecheza wygłoszona 23 grudnia 2009 roku w czasie audiencji generalnej

Benedykt XVI, Bł. Jan Duns Szkot. Katecheza wygłoszona 7 lipca 2010 roku w czasie audiencji generalnej

Benedykt XVI, św. Klara z Asyżu. Katecheza wygłoszona 15 września 2010 roku w czasie audiencji generalnej 

Benedykt XVI, Bł. Aniela z Foligno. Katecheza wygłoszona 13 października 2010 roku w czasie audiencji generalnej

Benedykt XVI, Fragment homilii wygłoszonej 17 października 2010 roku podczas Mszy św. kanonizacyjnej św. Baptysty Kamili Varano 

Benedykt XVI, Św. Elżbieta Węgierska. Katecheza wygłoszona 20 października 2010 roku w czasie audiencji generalnej

Benedykt XVI, Św. Weronika Giuliani. Katecheza wygłoszona 15 grudnia 2010 roku w czasie audiencji generalnej

Benedykt XVI, Św. Katarzyna z Bolonii. Katecheza wygłoszona 29 grudnia 2010 roku w czasie audiencji generalnej 

Benedykt XVI, Św. Katarzyna z Genui. Katecheza wygłoszona 12 stycznia 2011 roku w czasie audiencji generalnej 

 Benedykt XVI, Św. Wawrzyniec z Brindisi. Katecheza wygłoszona 23 marca 2011 roku w czasie audiencji generalnej 

Świętość i misja. List ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych na Boże Narodzenie 2010 roku 

 II. FILOZOFIA I TEOLOGIA

 Ignacy Kosmana OFMConv, Sermones” św. Antoniego z Padwy. Współczesna ambona wobec alegorii 

 Agnieszka Kruszyńska, Między budzeniem ducha a wypowiadaniem bólu. Retoryka nauczania pasterskiego biskupów polowych Wojska Polskiego w latach 1919-1927

Bogusz Matuła OFM, Teologia jako „scientia” i „sapientia”. Mądrościowy wymiar spekulatywnego nauczania o Bogu i o prawdach wiary w ujęciu św. Bonawentury z Bagnoregio

Justyna Sprutta, Wizerunek Matki Bożej w „Pozdrowieniu błogosławionej Maryi Dziewicy” św. Franciszka z Asyżu i w „Akatyście Zwiastowania Przenajświętszej Dziewicy”

Kazimierz Synowczyk OFMCap, Akty penitenta konsekrowanego świeckiego

Florencjan Szymański OFM, W domu Marty i Marii (Łk 10, 38-42)

III. HISTORIA

 „Kronika” br. Jordana z Giano OMin – Wprowadzenie i przekład tekstu: Marek Sykuła OFMConv

Adam Jan Błachut OFM, Związki księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego z o. Karolem Ketnerem i reformatami prowincji małopolskiej

Bogdan Brzuszek OFM, Fidelis Maddalena a Fanna OFMRef (1838-1881). Współtwórca i pierwszy prefekt Kolegium Wydawców „Dzieł wszystkich” św. Bonawentury w Quaracchi (Ad Claras Aquas) k. Florencji 

Grzegorz Gutek OFMCap, Zarząd Generalny w Konstytucjach Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z 1536 r. 

Jowita Jagla, Malowidła ścienne w pobernardyńskim kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu nad Wisłą. Wstęp do badań

Zbigniew Joskowski OFMConv, Biblioteka franciszkanów w Gnieźnie w czasach I Rzeczpospolitej 

Mirosław Kuczkowski, Wielki jubileusz 700. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu i jego obchody w Polsce 1926-1927 

Peter Machala, Kronika klasztorna reformatów z Łabiszyna. Nieznane źródło do dziejów kujawskiego epizodu insurekcji 1794 roku

Roland Prejs OFMCap, Kapucyni we Wrocławiu 1947-2010. Zarys dziejów i przejawy obecności 

Ewa Semenowicz, Uwagi nad życiem i śmiercią biskupa Beniamina Piotra Szymańskiego 

Hubert Iwo Siekierka OFM, Oficjum w pierwszych wiekach zakonu franciszkańskiego ………

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Catalogus Patrum ac Fratrum mortuorum in loco Posnaniensi quiestientium, 1466-1838

Salezy Bogumił Tomczak OFM, Muzeum Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu (1972-2009)

Agnieszka Zabłocka-Kos, Architektura kościoła św. Jana Chrzciciela/Augustyna we Wrocławiu 

 

IV. KRONIKA

Ezdrasz Franciszek Biesok OFM, Doktorat honoris causa Profesora Bronisława Wenantego Zuberta OFM 

Adam Jan Błachut OFM, „W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”. Wystawa obrazów Giuseppe Frascaroli w klasztorze braci mniejszych pw. św. Kazimierza w Krakowie, 10-18 X 2009 r.

 Mieczysława Chmielewska, 100 lat kapucyńskiego kościoła św. Augustyna we Wrocławiu – świątynia dwóch tradycji

Franciszek Krzysztof Chodkowski OFM, Krzyż Chrystusa – zgorszeniem, głupstwem, mocą Bożą. Sympozjum biblijno-dogmatyczne. Wronki, 5 marca 2011 r.

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Franciszkański doktorat w Kownie

Ewa Osoba, Konferencja naukowa z okazji 350-lecia przybycia franciszkanów do Woźnik

V. ZMARLI

 Filip Władysław Płaza OFM, Damian Henryk Szojda OFM (opracowali: Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Abraham Sobkowski OFM)

VI. RECENZJE I OMÓWIENIA

 Hrvatski franjevački biografski leksikon, red. Franjo Emanuel Hoško, Pejo Ćošković, Vicko Kapitanović. Wydawca: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Zagreb 2010, ss. XII + 589 + 3 nlb., ilustr. (Adam Jan Błachut OFM) 

„ICON”, Časopis za ikonografske studije (Journal of Iconographic Studies), vol. 3 (Franjevačka ikonografija), Rijeka 2010, ss. 422 + 2 nlb. (Adam Jan Błachut OFM)

Franciszek Kusiak: Matka Boska Anielska i św. Franciszek Seraficki w złotym okresie obrazka religijnego (1846-1946), Wstęp teologiczny: Salezy B. Brzuszek  OFM; Wprowadzenia: Zenon M. Styś OFM, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 151 + 1 nlb., ilustr. (Adam Jan Błachut OFM)

 Giovanni Claudio Bottini OFM, Massimo Luca OFM (red.), Michele Piccirillo – francescano archeologo tra scienza e Providenza, Edizioni Terra Santa, Milano 2010, 16,5 x 24 cm, ss. X, 182 + nlb. 16, foto kol. Studium Biblicum Franciscanum [Collana:] Museum 15 (Bogdan Brzuszek OFM 

„Pietas et Studium”, Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Boskiej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie. Tom II, Kraków 2009, ss. 670 (ks. Jan Józef Janicki)

Kilka uwag na temat sztuki zakonu franciszkanów w Ameryce Łacińskiej. Omówienie książki Antonio San Cristóbal Sebastián: Nueva visión de San Francesco de Lima, Lima 2006 (Ewa Kubiak)

Mieczysława Chmielewska: 100 lat wrocławskiego kościoła św. Augustyna – świątynia dwóch tradycji, Wrocław 2010, Studio Graphito 8ss.137, fot. (Roland Prejs OFMCap)

Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego, red. Paweł Klinta, Marta Markus i Kamila Szymańska, Wschowa-Leszno 2009, ss. 474 + XVIII ilustracji (Aleksander Krzysztof  Sitnik OFM)

Za: www.franciszkanie.net

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda