28. Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na Jasnej Górze

Już po raz 28. Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na Jasnej Górze. Tradycyjnie światełko przynieśli do sanktuarium harcerze Związku Harcerstwa Polskiego. Uroczyste przekazanie odbyło się podczas Mszy św. w niedzielę, 16 grudnia, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy arch. częstochowskiej. 

„Dzisiaj to Betlejemski Światło rozpoczyna swoją wędrówkę po Polsce. Odbieraliśmy Światło dzisiaj w nocy w Krzyżowicach, przekazaliśmy je dalej do zaprzyjaźnionych chorągwi – opowiada hm. Anna Peterko, Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP – Zawsze staramy się, żeby na Jasnej Górze Betlejemskie Światło było jako jedno z pierwszych w Polsce, ponieważ dla nas, szczególnie harcerzy Chorągwi Śląskiej, jest to bardzo ważne miejsce. Dzisiaj w nocy skauci ze Słowacji przekazywali je polskim harcerzom z przesłaniem, że jest to ‘światło, które łączy’. Przesłanie, które łączy skautów na całym świecie. Betlejemskie Światło Pokoju ma być tym światłem, które łączy, jest takim uniwersalnym przesłaniem dla wszystkich, nie tylko dla nas harcerzy, ale dla wszystkich mieszkańców, do których, mamy nadzieję, to światło również trafi”. 

„W tym roku pod hasłem ‘Łączy nas światło’ trafimy do wszystkich naszych bliskich, do władz samorządów, do szkół, do gmin, czyli wszędzie tam, gdzie powinno to światło zapłonąć, żeby wszyscy pamiętali, że Święta już tuż, tuż, a one muszą mieć akcent ciepła, bliskości, a ogień daje ten akcent – podkreślił hm. Wojciech Śliwowski, Komendant Hufca ZHP Częstochowa – Ten ogień jest szczególny, bo rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Przywędrował do nas wiele kilometrów i chcemy, żeby w tej postaci ciepłego ognia, który ogrzewa, również przekazywał te bardzo ważne dla nas słowa miłości, radości, spokoju, zadumy, refleksji na cały rok, i żeby ten kolejny rok był w szczęściu i w spokoju”. 

„Każda rodzina, która chce, żeby te wartości, o których wspomniałem, były podkreślane tym akcentem – powinni zabrać to światło od nas i zanieść do siebie do domu – powiedział hm. Śliwowski – Przekazanie tego Betlejemskiego Światła Pokoju będzie również w mieście w sobotę podczas Gwiazdkowej Alei, natomiast jeżeli ktoś nie jest w stanie podjechać, wtedy zapraszam do naszego biura. Nam zależy na tym, żeby przez ten tydzień dotrzeć wszędzie”. 

„Światło Pokoju zostało zapalone w miejscu, w którym Jezus Chrystus się narodził, a skoro zostało zapalone w najważniejszym miejscu dla nas, jako ludzi wierzących, praktykujących swoją wiarę to myślę, że to ma też wymowne znaczenie, że tutaj na Jasnej Górze ono jest przekazywane – stwierdza ks. Grzegorz Paszka, duszpasterz harcerzy arch. częstochowskiej – Myślę, że nie ma innego miejsca, bardziej ważnego w Polsce, jak duchowa stolica naszej Ojczyzny i dlatego to jest taki punkt, z którego przekazuje się to Światło do urzędów i innych parafii, ale także do domów rodzinnych. Jak Chrystus jest Światłością Świata, tak ono trafia do innych ludzi”. 

„My chrześcijanie wiemy, że tym światłem jest Chrystus, i nie chcielibyśmy tego symbolu ‘rozmienić na drobne’, że to jest tylko jakieś światełko, jakiś symbol humanistycznej tylko miłości i przesłania pokoju, ale przede wszystkim to światło, które przynosi Ten, w którym imieniu mamy zbawienie, czyli Chrystus, bo jeśli to jest światło z Betlejem, to jest to światłość, którym jest Chrystus – wyjaśnia bp Andrzej Przybylski – A jakie znaczenie ma Chrystus dla nas, to chyba wszyscy doskonale wiemy, i cokolwiek pod tym imieniem rozumiemy, to jest wszelkie dobro, to jest to przyjście miłości bezwarunkowej do świata i to światło niesie taką miłość ludziom. (…) To światło wreszcie jest przynoszącym pokój, bo (…) my znowu sobie przypominamy, że tym Księciem Pokoju jest Chrystus”. 

„My mamy Chrystusa, Chrystus się urodził, Chrystus do nas przychodzi, tylko rola jest teraz po naszej stronie, żebyśmy to światło chcieli przyjąć i dla siebie, żeby rozświetliło nasze ciemności, i żebyśmy je zanieśli dla drugich, żebyśmy rozpalili tym światłem innych i to jest też nasza odpowiedzialność za przyjęcie tego światła” – dodaje ks. biskup. 

Ponieważ w tym roku Związek Harcerstwa Polskiego obchodzi 100-lecia swojego powstania, na Jasnej Górze złożono jubileuszowy grawerton jako wotum wdzięczności. Składając wotum ks. hm. Wojciech Jurkowski, kapelan ZHP powiedział: „Chcemy z tego Wieczernika Narodu wyjść jako Polacy dumni, że mamy 100-letnią wolność, niepodległość, ale przede wszystkim jako dumni harcerze, że to my w naszej harcerskiej sztafecie już 28. raz niesiemy Betlejemskie Światło Pokoju wszystkim tym, którzy tego pokoju potrzebują, a takich przecież nie brakuje. Chcemy tutaj na Jasnej Górze zostawić cząstkę siebie, swojej służby Panu Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. Przede wszystkim zapewniamy o modlitwie, bo to potrafimy robić oprócz tej naszej służby”. 

W jasnogórskiej zakrystii płonie świeca z Betlejemskim Światłem Pokoju – można przyjść, zapalić swoją świecę, i zabrać Światło do domu. 

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / es

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. 

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. 

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Za: www.jasnagora.com