Zaproszenie do… postu, jałmużny i modlitwy

BPJGDziś przypada pierwszy dzień Wielkiego Postu zwany Środą Popielcową. Na Jasnej Górze podczas każdej Mszy św. ma miejsce obrzęd posypania głów popiołem.

Eucharystii dla wspólnoty paulińskiej odprawionej przed Cudownym Obrazem o godz. 7.00 przewodniczył o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. Kazanie pokutne wygłosił o. Ryszard Bortkiewicz, definitor generalny Zakonu Paulinów.

„Rozpoczynamy dziś czas Wielkiego Postu. Nałożeniem popiołu na nasze głowy i wezwaniem do nawrócenia i przemiany naszego życia, wchodzimy w czas przygotowania do Paschy Pana. Pragniemy ukorzyć nasze serca przed Panem pełnym miłosierdzia. Razem z Maryją stajemy przy Panu, który wydaje siebie za nas, i chcemy przemieniać nasze życie, stawać się nowymi ludźmi w świetle Jego Ewangelii” – powiedział o. przeor.

„Bracia i siostry, słyszymy dziś te trzy podstawowe uczynki religijnego życia: jałmużna, modlitwa i post, dobre rzeczy i piękne rzeczy, ale trzeba też zwracać uwagę na to, że przy tych dobrych rzeczach możemy kierować się złymi motywami, bo najlepsze rzeczy mogą być wypaczone przez właśnie złe motywy. Jeśli bowiem cnoty spełnia się dla własnej chwały, tracą one wartość. Jałmużnę jeśli ktoś daje nie po to, by pomóc w biedzie, lecz by demonstrować swą hojność, usłyszeć słowa pochwały i wdzięczności, to źle. Modlić się tak, by modlitwa nie była skierowana do Boga, lecz do słuchaczy, to źle. Pościć, by pokazać, do jakich jestem zdolnych wyrzeczeń, to źle. Ci, którzy tak postępują, otrzymali już nagrodę w doczesności, stracili ją w niebie” – podkreślił w homilii o. Ryszard Bortkiewicz.

Dzisiaj zostanie także odprawiona pierwsza w tegorocznym Wielkim Poście Droga Krzyżowa. Modlitwa rozpocznie się o godz. 16.45 w Kaplicy Matki Bożej.

Na Jasnej Górze nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w każdy piątek w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 16.45 oraz na Halach o godz. 20.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu w bazylice jasnogórskiej o godz. 16.15 odprawiane będą nabożeństwa „Gorzkich Żali”.

W Środę Popielcową ojcowie i bracia paulini klasztoru jasnogórskiego przeżywali dzień skupienia. Konferencje ascetyczne głosił o. Ryszard Bortkiewicz, definitor generalny Zakonu Paulinów. Paulini uczestniczyli także w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.