Aby pamiętać ofiary sowieckiej agresji

W 73. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę na Jasną Górę przybyli Sybiracy z okręgu częstochowskiego i żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 73 lata temu, 17 września 1939 r. Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. 

Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji poległych, zmarłych i zamordowanych. Eucharystii przewodniczył kapelan WP ks. generał w st. spocz. Stanisław Rozpondek z Częstochowy.

W modlitwie kombatantom towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych, delegacje uczniowskie oraz mieszkańcy Częstochowy. Obecny był wiceprezydent Przemysław Koperski, Grzegorz Lipowski, prezes Częstochowskiego Oddziału Związku Sybiraków oraz członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a także 91-letni emerytowany płk. Michał Kamiński, jedyny żyjący w woj. śląskim kawaler orderu wojennego Virtuti Militari. Podczas uroczystości wystawiono poczty sztandarowe związków kombatanckich i szkół.

Zgromadzonych na Eucharystii powitał o. Eustach Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości. „Dzień wielkiej zdrady, dzień zadumy, dzień pamięci, dzień modlitwy, do kogo z tym bólem pójdziemy? Przychodzimy do Matki – mówił o. Rakoczy – Jasna Góra jest miejscem, gdzie uczymy się patriotyzmu, jest miejscem, gdzie poznajemy historię i jest miejscem, w którym modlimy się za Ojczyznę. Oto tutaj zatroskaną strażniczką tego miejsca jest właśnie Ona, Najjaśniejsza Królowa Korony Polskiej”.

„Do tronu Jasnogórskiej Pani przyszli ci, co mają otwarty słuch i razem z kapłanami pragną złożyć na ołtarzu ojczyzny życie tych, którzy w Golgocie Wschodu przeszli jako Polacy, ofiarując brzemię polskiej krwi, tzn. to cierpienie, którego sprawcą stał się dzień 17 września 1939 roku, gdzie milionowa armia ‚Czerwonej Gwiazdy’ nie zapomniała Cudu nad Wisłą – mówił podczas homilii ks. Stanisław Rozpondek – Dziś przed Matką i Królową, z perspektywy 73 lat patrzymy na tamtą Polskę, na jej dramat, na to co się stało nad rozległą przestrzenią Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Nad tą przestrzenią tak bardzo bogatą w zboże, w chleb, w pokój i ciszę wyciągnęły ku sobie dłonie, na jej zgubę, dwie potęgi faszyzm i szatański komunizm. Systemy, które Chrystusowemu prawu miłości przeciwstawiły bezbożną mocami szatana napędzaną nienawiść”.

„Narody co za nic mają mogiły przeszłych pokoleń, co nie potrafią odczytywać księgi przeszłych dziejów, zgubią umiejętność rozeznania tego, co dla ich życia jest dobre i pożyteczne – dodał kapłan – Nie zapominamy historii, w tej historii jest mądrość ale Matka uczy: ‘uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i uczestników pod Pomnik Golgoty Wschodu. Odczytano Apel Pamięci i złożono wiązanki pod pomnikiem. Modlitwę za poległych poprowadził o. Eustachy Rakoczy. Na zakończenie zabrzmiał Hymn Sybiraków.

posłuchaj:
– Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu cz.1
– Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu cz.2 

Organizatorem uroczystości był Związek Sybiraków w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy.

*

We wrześniu 1939 roku Rzeczpospolita Polska została zaatakowana przez dwóch, współpracujących ze sobą agresorów – Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki. Współpracę tę nakreślono w tajnych protokołach paktu z 23 sierpnia 1939 roku, podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych Ribbentropa i Mołotowa. 1 września doszło do agresji niemieckiej. 17 września, gdy broniła się jeszcze Warszawa, gdy wojska polskie zbierały siły do dalszych walk koncentrując się na terenach wschodnich, bez uprzedzenia i bez formalnego wypowiedzenia wojny nastąpiła inwazja sowiecka. Formalnie tłumaczono ją jako ochronę ludności białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej zamieszkałej na kresach Rzeczpospolitej. Faktyczny cel ujawniały rozkazy dowódców Czerwonej Armii: „bronią, widłami, kosami i siekierami bij swoich odwiecznych wrogów – polskich panów”.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ es 

Za: www.jasnagora.com