Konsekracja Kościoła Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu

W niedzielę 16 września w Poznaniu abp Stanisław Gądecki dokonał poświęcenia kościoła parafialnego, prowadzonego przez Misjonarzy Świętej Rodziny, pod wezwaniem NMP z La Salette Pojednawczyni Grzeszników.

W uroczystości poświęcenia uczestniczyli generał Zgromadzenia ks. Edmund Jan Michalski wraz z asystentami ks. Santiago Fernandez del Campo (z Hiszpanii) i ks. Paulinusem Yan Olla (z Indonezji), a także prowincjał polskiej Prowincji ks. Marian Kołodziejczyk i wielu Misjonarzy Św. Rodziny, kapłanow diecezjalnych oraz licznie zebrani parafianie i ich goście.

W powitaniu pasterza Archidiecezji proboszcz,  ks. Bogusław Kudla MSF, zaznaczył, że dokładnie przed 10 laty abp Stanisław Gądecki poświęcił kamień węgielny pod budowę tej świątyni, a dzisiaj, po dziesięciu latach budowy, do której przyczynili się parafianie, a także Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, dokonuje jej poświęcenia.

Arcybiskup w wygłoszonym słowie Bożym nawiązał do snu Jakuba, który widział drabinę, po której zstępowali i wstępowali aniołowie – znak łączności nieba i ziemi, która nawiązuje się w momencie poświęcenia kościoła; następnie nawiązał do objawienia Matki Bożej na La Salette, w którym Maryja nawołuje do nawrócenia i odwrócenia się od kultu bożków tego świata; w końcowym fragmencie wspomniał także Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Sługę Bożego, Ks. Jana Berthiera, którego 100 rocznicę śmierci niedawno przeżywaliśmy.

Zachęcił, by duchowe budowanie parafii było kontynuowane, by dokonywało się w tej świątyni dzieło uświęcania, a parafian wezwał, by nie tylko cieszyli się, że mają swój kościół, ale by do niego często przychodzili.

Na zakończenie uroczytej Eucharystii Ks. Generał podziękował Arcybiskupowi za życzliwość i wieloletnią znajomość i przyjaźń z naszym Zgromadzeniem (jako młody profesor był on wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim). Przełożony Generalny złożył również Arcybiskupowi życzenia z okazji zbliżającego się dnia imienin.

Po uroczystej Mszy św. goście oraz liczni parafianie zostali zaproszeni na wspólny posiłek na plebanii. Podczas tego spotkania Arcybiskup oraz Wyżsi Przełożeni otrzymali pamiątkowe medaliony, wydane specjalnie na tę uroczystość.

Ks. Bogdan Mikutra msf