Akcja „Bezdomni dla Bezimiennych

Już po raz siódmy – 26 października 2019 – osoby bezdomne wraz z wolontariuszami Fundacji Kapucyńskiej wyruszą na Cmentarz Południowy w Antoninowie k. Warszawy, aby uporządkować groby nieznanych zmarłych. Są to groby osób, których tożsamość nie została ustalona i pochowani zostali w bezimiennych mogiłach. Na tabliczkach nad tymi mogiłami widnieje napis NN lub Szczątki Ludzkie, grobów tych nikt nie odwiedza i nikt o nie dba. Dzień rozpoczynamy wspólną Eucharystią o godz. 7.00 w kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej 13. Msza sprawowana będzie w intencji zmarłych bezimiennych, którzy za życia mieli swoje imię i nazwisko a po śmierci nie udało się go ustalić.

Akcja porządkowania bezimiennych grobów jest szczególnie ważna dla osób bezdomnych, ponieważ to najczęściej oni stają się po śmierci bezimienni. Pochowani są tam również ludzie całkowicie samotni, chorzy, uzależnieni i opuszczeni, którzy z różnych powodów znaleźli się w tragicznej sytuacji jeszcze za życia. Chcemy się za nich modlić, pamiętać o nich i tę pamięć wyrazić w prostych czynach posprzątania ich grobów.

Uporządkujemy ok. 200 grobów, wymienimy ok. 100 drewnianych krzyży i posadzimy ok. 200 chryzantem oraz zapalimy 200 zniczy. Razem z grupą ok. 25 osób bezdomnych i kilkoma wolontariuszami spędzimy na cmentarzu kilka godzin (od ok. 9.30 do 17.00) i razem wrócimy do Domu bł. Aniceta Jałmużnika, aby zjeść wspólny posiłek.

W akcji wspierają nas:

  • Carrefour Polska – podarowanie zniczy
  • Pan Jacek Kwiatek i jego stolarnia – wykonanie drewnianych krzyży
  • Pan Wojciech Krzyżalewski – podarowanie 200 chryzantem
  • Zarząd Cmentarza Południowego – umożliwienie akcji i pomoc w odnalezieniu się na cmentarzu