Apel Jasnogórski Rodziny Świętego Pawła

W przeddzień 130 rocznicy urodzin bł. Jakuba Alberionego (04.04.), założyciela Rodziny Świętego Pawła, apostoła środków komunikacji społecznej, jego duchowi synowie i córki zgromadzili się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

Modlitwę apelową poprowadził ks. Bogusław Zeman SSP, Prowincjał Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce.

W swoim rozważaniu nakreślił sylwetkę założyciela, jako prawdziwego czciciela Maryi, którą nazywał Królową Apostołów. Błogosławiony Jakub zawierzył jej apostolstwo pełnione przez Rodzinę Świętego Pawła i wszystkich jej członków. Mówił, że Maryja „najpełniej dała światu Jezusa i nie przestaje dawać Go także dziś”. „Ona jest prostą i łatwą drogą do Jezusa”. Sam Jezus natomiast swoim przykładem powierzenia się Maryi jako swojej Matce, uczy ludzi, by wstępowali w Jego ślady.

Błogosławiony Jakub Alberione osobiście nawiedził Jasnogórskiego Sanktuarium podczas wizytacji domów braci i sióstr przeprowadzonej na przełomie lutego i marca 1939 r.

Za: www.pauliści.pl.