Apel w sprawie manuskryptów św. Teresy z Awili

Z okazji zbliżającego się 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa przygotowano ambitny projekt, aby sporządzić katalog wszystkich rękopisów mistyczki z Awili, których miejsce przechowywania jest obecnie nieznane.

Pełny katalog rękopisów św. Teresy byłby wielkim wkładem nie tylko w poznanie awileńskiej mistyczki, ale także w studia nad hiszpańską literaturą Złotego Wieku. „To cenny wkład do naszego dziedzictwa kulturalnego, a szczególnie do naszej chrześcijańskiej kultury duchowej” – mówi o. Tomás Álvarez, karmelita bosy, który stoi na czele projektu i jest wybitnym znawcą św. Teresy.

Jego zdaniem 1300 stron, które obecnie są znane i skatalogowane, to zaledwie połowa rękopisów. Strony „rozproszyły się” głównie w XVII w. z powodu „dziwnej pobożności ludowej”. Kartki zapisane przez św. Teresę uznawano za relikwie, co sprawiło, że pocięto je i rozesłano do wielu miejsc na całym świecie. Dzisiaj o tych kartkach wiemy niewiele, i pozostają nieznane dla historyków. Stąd apel do klasztorów, bibliotek, archiwów i osób prywatnych, aby pomogły uzupełnić katalog rękopisów jednej z najwybitniejszych postaci XVI w., zarówno w literaturze jak i duchowości. Informacje posiadanych o posiadanych manuskryptach można przesyłać do Kurii Prowincjalnej (OCD – Kraków).

Za: Karmelici Bosi – Kraków