Archidiecezja Szczecińsko – Kamieńska: Konsekrowani 2015

KONSEKROWANI 2015 – to wystawa, która 2 lutego 2015 roku, w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego została zainaugurowana w szczecińskiej katedrze św. Jakuba Apostoła. Wystawa składa się z 34 banerów wielkości 160 na 60 cm, na których umieszczono portrety osób konsekrowanych. Ale nie przypadkowych! Reprezentują oni wszystkie formy życia konsekrowanego obecne aktualnie w archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej: zgromadzenia męskie i żeńskie, instytuty świeckie oraz konsekrowane wdowy i dziewice. Portretom osób towarzyszą krótkie informacje na temat ich sposobu życia. Na co dzień uczą w szkołach i wykładają na wyższych uczelniach, posługują ubogim, pracują w ośrodkach opieki i hospicjach, są zaangażowani w życie parafialne, piszą książki i artykuły, głoszą rekolekcje, dbają o ołtarze i zakrystie, otaczają czułą opieką chorych i samotnych, modlą się w odosobnieniu, pracują w urzędach i usługach, słowem robią bardzo wiele i służą bardzo zróżnicowanym dziełom. To ich różni, podobnie jak habity, które noszą, albo zwykłe świeckie ubrania. Co ich zatem łączy? Powód, dla którego to robią! Wszyscy są konsekrowani, czyli poświęceni Bogu i są żywymi członkami Chrystusowego Kościoła. Żyją w świecie, pracują w świecie, ale nie tylko dla świata. Ich dusze są poślubione Chrystusowi. Jakość ich duszpasterskich, zewnętrznych działań ma być owocem wewnętrznego dialogu, który dusza konsekrowanej osoby nieprzerwanie prowadzi z Chrystusem.

Na wystawie nie pokazujemy dzieł, którym służą konsekrowani. Nie ukazujemy także charyzmatów poszczególnych wspólnot. Pokazujemy osoby. „Popatrz w te oczy – mówił 2 lutego w katedrze szczecińskiej ks. arcybiskup Andrzej Dzięga – a przez oczy zobacz także ich serca oddane Bogu i Kościołowi”. Tak, mówiąc językiem współczesnego świata, reklamujemy osoby i ich styl życia, bo jesteśmy niezmiennie przekonani, że jest to życie wartościowe i potrzebne, pełne radości – jak twarze sportretowanych osób, choć nie wolne od trudów i cierpień. Wierzymy, że jest to życie spełnione i pełne tak poszukiwanego dzisiaj, a często gubionego, sensu.

Od 1 lutego wystawa gości w katedrze szczecińskiej. Od 8 lutego przez tydzień będzie prezentowana w sanktuarium najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W Roku Życia Konsekrowanego trafi do każdego dekanatu archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej.

Jarosław Staszewski SChr