Benedyktynki: Jubileusz jarosławski

W tym roku upływa ćwierć wieku od powrotu mniszek benedyktynek do Jarosławia (1991). Jest to doskonała okazja, by przypomnieć także pierwotną fundację klasztoru (1611), jego dzieje, jego kasatę dokonaną przez rząd austriacki (1782) – ale szczególnie postać Służebnicy Bożej, Matki Magdaleny Mortęskiej, ksieni benedyktynek w Chełmnie, która przysłała pierwsze mniszki tak do Jarosławia, jak i na wiele innych nowych fundacji. Dzisiejsze benedyktynki, w porozumieniu z komisją historyczną wyznaczoną przez ks. Biskupa toruńskiego do zbadania życia i cnót Służebnicy Bożej, przygotowały więc sympozjum naukowe, które odbyło się dnia 27 kwietnia w jarosławskim Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, działającym w gmachu Opactwa.

Sympozjum zaczęło się od Eucharystii, której przewodniczył J. E. ks. abp Józef Michalik. Następnie dziesięcioro prelegentów objęło swymi wypowiedziami całą tę szeroką tematykę, którą był czas jedynie zasygnalizować. Wszyscy obecni zostali na koniec zaproszeni na obiad, po którym przewidziano dla chętnych zwiedzanie miasta.

Następnego dnia u sióstr rozpoczęło się spotkanie Matek przełożonych klasztorów mniszek benedyktynek polskich.

Przesłała: s.Augustyna Kozłowska