Berło wdzięczności za 50 lat polskiej prowincji Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi

11 maja 2014 r. uroczystą Eucharystią Siostry Szensztackie dziękowały Bogu za 50 lat trwania i rozwoju polskiej prowincji. Eucharystii przewodniczył J.E. ks. bp Kazimierz Romaniuk. Wśród celebransów był Dyrektor Generalny międzynarodowej rodziny szensztackich Sióstr Maryi, ks. dr Bernd Biberger, kapłani z parafii, w których siostry posługują w rożnych diecezjach w Polsce i na Białorusi, Księża Pallotyni, związani z naszą wspólnotą od początku jej powstania, Ojcowie Szensztaccy i zaprzyjaźnieni kapłani. Wśród gości były siostry ze zgromadzeń otwockich, przedstawiciele władz miasta i powiatu otwockiego, rożnych ugrupowań szensztackich z Polski, Białorusi i Rosji, sympatycy Ruchu, osoby zaprzyjaźnione i dobrodzieje wspólnoty. Ksiądz Biskup w homilii nawiązał do tego, że Pismo święte jest «listem Boga» do nas i w tym znaczeniu czytania z liturgii IV niedzieli wielkanocnej stają się przesłaniem dla sióstr i wszystkich uczestników uroczystości jubileuszowej.

Jako znak wdzięczności siostry ofiarowały Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej, głównej Patronce instytutu, berło w kształcie stokrotki do Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze. Symbol berła nawiązuje do duchowej drogi sióstr, które od początku istnienia wspólnoty w Polsce, w nawiązaniu do słów Wandy Malczewskiej (1822-1896), wielkiej patriotki i mistyczki, widziały w stokrotce symbol Polski i wierności – „stokrotki mają płatki w połowie czerwone a w połowie białe – a to jest kolor Polski, przypomina niewinność i męczeństwo narodu…”. Obecnie w symbolu stokrotki siostry pragnęły wyrazić także obraz wierności Maryi, „Kobiety ubogiej w duchu, czystej, odważnej mężnej, miłującej ofiarnie i odznaczającej się twórczą wytrwałością i niezłomnością” (z Modlitwy jubileuszowej).

Założyciel, o. Józef Kentenich (1885-1968) zauważał, że w wielu obszarach ludzkiego życia naruszona jest wierność, dlatego nauczał: „Jedną z największych wartości, którą wszyscy chcielibyśmy osiągnąć jest wierność”. Siostry pragną iść tą drogą w codziennym życiu dla własnego uświęcenia, rozwoju instytutu oraz w służbie nowej ewangelizacji, szczególnie tym, którzy idą drogą przymierza miłości w Ruchu Szensztackim.

Do uroczystości jubileuszowej siostry przygotowywały się poprzez dziewięcioletnią nowennę, włączając w nią odnowienie życia wspólnotowego, pogłębienie drogi życia charyzmatem i duchem rad ewangelicznych. Podczas dwudniowych uroczystości szczególna wdzięczność została okazana najstarszemu pokoleniu sióstr, które w trudnych warunkach powojennych i w latach komunizmu niosły odpowiedzialność za budowę, przetrwanie i rozwój młodej wspólnoty.

Dziękując za dotychczasowy rozwój oraz wszystkie łaski otrzymane w przeszłości, siostry zawierzyły Matce Bożej także swoją przyszłość, prosząc słowami modlitwy: „Błogosław nam Matko i jako Królowa Wierności prowadź w wierze ku zwycięskiej przyszłości”.

opr. s. M. Kamila Skorupka ISSM

Źródło: www.siostry.szensztat.pl