Bernardyni: Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy w Krakowie

ofmDEKRET ustanowienia Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy w kościele OO. Bernardynów pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie.

Kościół klasztorny pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie, w którym znajduje się grób z relikwiami św. Szymona z Lipnicy, jest miejscem szczególnej modlitwy wiernych, którzy za wstawiennictwem tego Świętego Patrona upraszają u Boga łaski i błogosławieństwo Uznając szczególne znaczenie tej świątyni, niniejszym, zgodnie z przepisem kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustanawiam SANKTUARIUM DIECEZJALNE ŚW. SZYMONA Z LIPNICY w kościele OO. Bernardynów pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie.

Sanktuarium to, jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzając to święte miejsce odmówią pobożnie Ojcze Nasz i Wierzę w następujących dniach: w uroczystość tytularną, czyli uroczystość św. Bernardyna ze Sieny (20 maja), liturgiczne wspomnienie św. Szymona z Lipnicy (18 lipca), w uroczystość św. Franciszka z Asyżu (4 października), a także raz w roku, w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego przybywającego do sanktuarium oraz ilekroć biorą udział w pielgrzymkach organizowanych grupowo (Enchiridion indulgentiarum, Concessio 33, § 4 i 5).

Należy ponadto spełnić warunki zawsze wymagane do uzyskania odpustu zupełnego: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego – mogą one także być wypełnione w dniach bliskich odwiedzin sanktuarium. (Enchiridion indulgentiarum, N. 20). Kustoszem Sanktuarium ustanawiam każdorazowego gwardiana Klasztoru OO. Bernardynów w Krakowie. Kustoszowi, wraz z innymi duszpasterzami, zlecam troskę o to, by nawiedzający tę świątynię wierni mieli zapewniony obfitszy dostęp do środków zbawienia poprzez głoszenie słowa Bożego, odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza zaś przez sprawowanie Eucharystii i sakramentu pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności.

W wypełnianiu swoich obowiązków kustosz będzie się kierował postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego i innych przepisów prawa, a także statutem sanktuarium, który opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Arcybiskupowi Krakowskiemu. Niech wierni przybywający do Sanktuarium doświadczają przemożnego wstawiennictwa Świętego Patrona, doznają pociechy w strapieniach i przez ufną modlitwę wypraszają potrzebne łaski dla Ojca Świętego i Kościoła powszechnego, Arcybiskupa Krakowskiego wraz z Archidiecezją Krakowską i całej Ojczyzny.

Wszystkim duszpasterzom i członkom Zakonu Braci Mniejszych, i wszystkim nawiedzającym Sanktuarium udzielam pasterskiego błogosławieństwa

Kraków, dnia 7 listopada 2016 r.

Stanisław Kardynał Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski

Za: www.bernardyni.pl