Kapituła Generalna Redemptorystów: wybrano wikariusza generalnego

redemptor-plPo trzech głosowaniach 101 członków Kapituły Generalnej wybrało dziś, 14 listopada 2016 r., o. Alberto Esseveri CSsR na Wikariusza Generalnego. Tym samym w pełni ukonstytuowana została już Rada Generalna.

Z sześciu radnych pięciu miało głos bierny (br. Jeffrey Rolle CSsR jako nie-duchowny, mimo że jest Radnym Generalnym, nie może pełnić tej funkcji). O. Alberto pochodzi z Prowincji Madryckiej i jest już po raz drugi członkiem Rady Generalnej. W Polsce gościł ostatnio rok temu jako wizytator ze strony Zarządu Generalnego. Gratulujemy!

Przed serią głosowań Przełożony Generalny, o. Michael Brehl CSsR podziękował swojemu ustępującemu z urzędu Wikariuszowi, o. Enrique Lopez CSsR z Paragwaju, za dobrą i owocną sześcioletnią współpracę.

W tym tygodniu Kapituła Generalna obraduje nad postulatami zgłoszonymi w trakcie dwuletniego przygotowania oraz nad sposobami pełnienia misji redemptorystów w następnych latach.

Więcej na: www.redemptor.pl