Białe kwiaty dla Niepokalanej Maryi

Na Jasnej Górze Nieszporami i hołdem z kwiatów uczczono uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście papież Pius IX dnia 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus.

O godz. 16.15 w Kaplicy Cudownego Obrazu zostały odprawione Nieszpory ludowe z kazaniem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo, który dzisiaj został włączony do Konfraterni Paulińskiej.

„Tajemnica dzisiejszej uroczystości wskazuje na wolność Maryi od grzechu pierworodnego, który jest darem Boga ze względu na tajemnicę macierzyństwa Syna Bożego” – mówił w kazaniu abp Wacław Depo.

Wskazał za bł. Janem Pawłem II na „geniusz Maryi” czyli „Jej posłuszeństwo wiary”. „Człowiek będąc wolnym stworzeniem wypowiada swoje ‘tak’ z odwiecznym planem Boga. ‘Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa’ (…) Maryja jest dla nas Niewiastą odważną poprzez posłuszeństwo i miłość, jest pochłonięta przez miłość, cała piękna i pełna łaski, pełna Boga”.

Po modlitwie, ok. godz. 17.00 z Kaplicy wyruszyła Procesja Światła, która przeszła na plac przed Szczytem, pod figurę Maryi Niepokalanej. Tam nastąpił Akt Zawierzenia i złożenie białych kwiatów u stóp Maryi Niepokalanej. Modlitwę zawierzenia poprzedziły uroczyste fanfary.

„Dzisiaj pełni wdzięczności uciekamy się do Ciebie, zobacz nasze serca, poznaj ich głębie – mówił abp Wacław Depo – Zobacz nasze serca, które chcą odpowiedzieć na łaskę, ale uwodzone są siłą kłamstwa i przemocy. Dlatego prosimy zwyciężaj w nas łaską Boga, Ty pierwsza obdarowana”.

Abp Wacław Depo w podnośniku wozu strażackiego został uniesiony na wysokość statuy Maryi Niepokalanej, gdzie złożył wiązankę z białych lilii. Figura Maryi została podświetlona reflektorem. Ta kilkuletnia tradycja możliwa jest dzięki uprzejmości częstochowskich strażaków (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

Trzykrotnie zaśpiewano: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Zgromadzeni wokół figury pielgrzymi i częstochowianie w symbolicznym hołdzie złożyli pod figurą Maryi przyniesione na te okazję białe kwiaty.

Słowa podziękowania wypowiedział podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. Oprawę muzyczną przygotował Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka, Jasnogórski Kwartet Wokalny „Cantus” pod dyr. Przemysława Jeziorowskiego. Śpiew prowadził o. Kamil Szustak.

Zwyczaj hołdu z kwiatów sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować każdego roku 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże.

Tradycja składania białych kwiatów pod statuą Matki Bożej na placu jasnogórskim została zapoczątkowana w 2009 r., wtedy to poświęcona została nowa figura Maryi Niepokalanej. Od tego czasu, jak zapowiedział przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, co roku na jasnogórskim placu będą się zbierać paulini, częstochowianie i pielgrzymi, i przynosząc białe kwiaty, składać będą hołd Maryi Niepokalanej.

o. Stanisław Tomoń

Zobacz też:

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.