Home WiadomościZ kraju Biblijne rekolekcje z Mojżeszem

Biblijne rekolekcje z Mojżeszem

Redakcja

Duchowa lektura Księgi Wyjścia

Pan Bóg prowadzi każdego z nas drogą ku zbawieniu. Biblia jest księgą, poprzez którą Bóg pragnie wchodzić w dialog z każdym z nas. Historia Narodu Wybranego, a w sposób szczególny wyjście z niewoli egipskiej i przejście przez pustynię, jest w sposób tajemniczy historią, która wypełnia się również w życiu każdego wierzącego. Odczytanie duchowego znaczenia tych wydarzeń jest próbą zrozumienia historii zbawienia każdego z nas. Biblijne rekolekcje z Mojżeszem to właśnie próba zrozumienia tych tekstów i próba odnalezienia siebie na kartach Biblii i historii zbawienia.

Przed wysłuchaniem katechezy/homilii pomocnym będzie przeczytanie omawianego fragmentu Słowa Bożego wskazanego na okładce video bądź w spisie umieszczonym poniżej. Jest to fragment Księgi Wyjścia, który pomoże lepiej zrozumieć omawiane treści. Były to długie, gdyż aż 9 dniowe rekolekcje, dlatego prezentujemy tu aż 27 wygłoszonych katechez i homilii. Ponieważ stanowią one swego rodzaju spójną podróż duchową, dlatego zaleca się słuchanie konferencji według wskazanej poniżej kolejności.

Choć są to rekolekcje wygłoszone dla Sióstr Klauzurowych, to jednak głęboko wierzę, że prawdy wiary są wspólne nam wszystkim: osobom konsekrowanym, prezbiterom i świeckim. Dlatego również Ciebie zapraszamy do wysłuchania tych rekolekcji!

Br. Paweł Teperski OFMCap


Link do Playlisty – Biblijne rekolekcje z Mojżeszem:

Linki do poszczególnych katechez i homilii:

nr 1 – #329 Katecheza na rozpoczęcie

nr 2 – #330 Stworzenie człowieka

Lektura z Biblii: Księga Rodzaju 1 – 2

nr 3 – #331 Człowiek w raju

Lektura z Biblii: Księga Rodzaju 1 – 2

nr 4 – #332 Dzieciństwo Mojżesza

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 1 – 2,22

nr 5 – #333 Mojżesz na pustyni

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 2,23 – 77

nr 6 – #334 Mojżesz na wygnaniu

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 2,23 – 7,7

nr 7 – #335 Ślub ubóstwa

nr 8 – #336 Tłum w niewoli

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 5,1 – 7,11

nr 9 – #337 Plagi egipskie

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 5,1 – 7,11

nr 10 – #338 Pascha Pana

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 12,1 – 13,6

nr 11 – #339 Wyjście z Egiptu

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 12,1 – 13,6

nr 12 – #340 Przejście przez morze

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 13,17 – 15,21

nr 13 – #341 Liturgia pokutna

nr 14 – #342 Wyjście z niewoli

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 13,17 – 15,21

nr 15 – #343 Złoty cielec

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 32 – 34

nr 16 – #344 Ślub posłuszeństwa

nr 17 – #345 Wyrzeczenie się idoli

nr 18 – #346 Izrael otrzymuje Prawo

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 19,1 – 24,18

nr 19 – #347 Dar dziesięciu przykazań

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 19,1 – 24,18

nr 20 – #348 Łaska bycia kobietą

nr 21 – #349 Budowa tabernakulum

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 19; 21 – 25; 35 – 40

nr 22 – #350 Ślub czystości

nr 23 – #351 Nabożeństwo uzdrowienia

nr 24 – #352 Naród otrzymuje ziemię

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 31 – 34

nr 25 – #353 Śmierć Mojżesza

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 31 – 34

nr 26 – #354 Naród w Ziemi Obiecanej

Lektura z Biblii: Księga Sędziów 2,6 – 3,6

nr 27 – #355 Testament Mojżesza

Lektura z Biblii: Księga Powtórzonego Prawa 29,1 – 30,20

Rekolekcje głosi br. Paweł Teperski z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Urodzony w Gdańsku w 1975 r., w 1995 r. wstąpił do Zakonu, święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. Jest zaangażowany w Nową Ewangelizację, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Komunikacji w Kurii Generalnej Kapucynów w Rzymie.

Za: www.kapucyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda