Home WiadomościZ kraju Bonifratrzy – Warszawa: XXXI Kapituła Prowincjalna – relacja

Bonifratrzy – Warszawa: XXXI Kapituła Prowincjalna – relacja

Redakcja

W dniach 4-9 maja 2014 r. w Konwencie Bonifratrów pw. św. Ryszarda Pampuriego w Warszawie odbywa się XXXI Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, podczas której zostanie wybrany na kolejne cztery lata Przełożony Prowincjalny i jego Rada.

Kapitule, przebiegającej pod hasłem „Przeżywać szpitalnictwo z nadzieją i odwagą”, przewodniczy Generał Zakonu – Br. Jesus Etayo. W spotkaniach kapitulnych uczestniczą również I Radny Generalny – Br. Rudolf Knopp, obecny Prowincjał Prowincji Polskiej – Br. Eugeniusz Kret, Radni Prowincjalni, siedemnastu Braci Kapitulnych, a także wybrani Współpracownicy bonifraterskich Dzieł.

Kapituła Prowincjalna to również czas na wskazanie nowych kierunków działań i nakreślenia zadań zgodnych z charyzmatem szpitalnictwa św. Jana Bożego, które będą realizowane do 2018 r.  Poniżej relacja z kolejnych dni Kapituły.


Relacja z 1. dnia XXXI Kapituły Prowincjalnej – Warszawa, 4 maja 2014 r.

W niedzielne popołudnie w sali Św. Ryszarda Pampuri w warszawskim konwencie do wspólnego stołu obrad zasiedli delegaci na XXXI Kapitułę Prowincjalną Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów. „Przeżywać szpitalnictwo z nadzieją i odwagą”– to hasło, które towarzyszy wszystkim kapitułom prowincjalnym w naszym Zakonie w 2014 roku. Logo Kapituły to w okrąg wpisane: XXXI Kapituła, data odbywania 5-9 maja , miejsce – Warszawa, a wewnątrz drugiego okręgu – postać Św. Jana Bożego i herb naszego Zakonu. Każdy delegat kapitulny otrzymał czarną teczkę skórzaną z wytłoczonym herbem bonifratrów, notatnik ze sceną Zwiastowania NMP oraz materiały przydatne na czas przebiegu Kapituły.

O godzinie 16 po odśpiewaniu „Przybądź Duchu Święty” O. Prowincjał Eugeniusz Kret serdecznie wszystkich przywitał i zaprosił do przystąpienia do obrad tego tak ważnego wydarzenia w Prowincji, które odbywa się raz na cztery lata. Zgodnie z listą, każdy potwierdzał swoją obecność i witał się uroczyście skinieniem głowy w kierunku O. Generała Jesus’a Etayo, któremu towarzyszy I Radny Generalny O. Rudolf Knopp. Ojciec Generał w krótkim przemówieniu zasygnalizował najważniejsze fakty, dzięki którym nastąpiło zwołanie Kapituły, omówił treść hasła przewodniego i zapoznał wszystkich z programem na dzisiejsze popołudnie.

Do najważniejszych oficjalnych aktów na pierwszym posiedzeniu Kapituły należał wybór sekretarza – br. Jan z Dukli, skrutatorów – O. Hubert i br. Jonasz, moderatora – br. Paweł; powołanie Komisji Centralnej ds. dokumentacji, redakcji – O. Hubert; wybranie sekretarzy grup: informacyjnej – br. Franciszek Salezy, liturgicznej – br. Sadok oraz socjalno – rekreacyjnej. Przedstawiono Kapitule tłumaczy: ks. Waldemara (język hiszpański) i p. Grzegorza Waberskiego (język niemiecki). Następnie po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy przemówienia Ojca Generała na rozpoczęcie Kapituły. Po powitaniu zachęcił wszystkich do głębszego przeżycia tych dni, otwierając się na Ducha Św. i naszego Założyciela. Poruszył najważniejsze sprawy prowincji i Zakonu.

(W załączeniu przemówienie Przełożonego Generalnego br. Jesusa Etayo otwierające XXXI Kapitułę Prowincjalną).

Do pobrania:


Relacja z 2. dnia XXXI Kapituły Prowincjalnej – Warszawa, 5 maja 2014 r.

W poniedziałek 5 maja o godzinie 7 rozpoczęliśmy wspólne modlitwy poranne, ogarniając wszystkie intencje naszej Prowincji, zwłaszcza rozpoczętą w niedzielę Kapitułę. Po śniadaniu o 8.30 br. Anzelm odmówił modlitwę, która była poprzedzona wysłuchaniem krótkiego fragmentu z przemówienia Św. Jana Pawła II. Następnie moderator – br. Paweł zapowiedział wystąpienie O. Prowincjała, który przygotował relację z czterech lat swojego urzędowania na stanowisku przełożonego prowincjalnego. Układ przemówienia oparł na szablonie deklaracji poprzedniej Kapituły Generalnej i naszych wytycznych, które przyjęła Kapituła Prowincjalna. Wprowadził nas na początek w gąszcz statystyk, z czego najważniejsze były odnośnie braci. Jest nas obecnie 93, po ślubach wieczystych 75, scholastyków 9, nowicjuszy 3, postulantów 3, dwóch oblatów i 1 brat na próbie kanonicznej. Wyżej wymienieni bracia realizują powołanie szpitalne w 17 domach, co stanowi 40 dzieł szpitalniczych.

W dalszej części sprawozdania omawiał stan prowincji od 2010 do 2014 w następujących sferach: Rodziny Szpitalnej, formacji braci, opieki i szpitalnictwa, zarządzania charyzmatycznego, środków spoza Zakonu, opieki duszpasterskiej, etyki, wolontariatu i szkoły szpitalnictwa. Pokazał kilka ciekawych zdjęć z działalności wolontariuszy i podopiecznych z wymiany międzynarodowej. Wspomniał o Rodzinie Różańcowej, promocji powołań i jubileuszach. Zatrzymał się na ważnych tematach Nazaretu, Drohobycza i strukturze Kurii Prowincjalnej. W tej kadencji było wiele zmian, m.in. siedziba Kurii, nowicjatu, zmiany braci i w zarządach dzieł. Mówił o potrzebie utworzenia dyrektorium ekonomicznego i prowincjalnego. Zakończył konkluzją, że przez cały czas towarzyszył mu cel nadrzędny – służba Bogu, braciom i chorym w duchu Świętego Jana Bożego.

Po Prowincjale swoje relacje z czterech lat pełnienia urzędu złożyli bracia Paweł, Piotr i Anzelm. Omówili swoje zakresy dotyczące ekonomii, strategii, misji i duszpasterstwa szpitalnego. Pani Anna Makaruk omówiła również zagadnienia ekonomii Kurii.

Po Mszy Świętej, obiedzie i pracy w grupach sekretarze trzech grup sporządzili wnioski, które później będą potrzebne do zredagowania dokumentu końcowego Kapituły.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda