Bonifratrzy: wybór zarządu prowincji

W środę, 11.04.2018 r. po Jutrzni, rozpoczął się kolejny dzień OBRAD XXXII Kapituły Prowincjalnej. W tym dniu odbyło się kanoniczne głosowanie na Definitorów Prowincjalnych zaproponowanych przez Brata Prowincjała Łukasza Dmowskiego.

W wyniku głosowania Definitorami Prowincjalnymi zostali:

  1. Brat Paweł Kulka – I Radny Prowincjalny
  2. Brat Sadok Snopek – II Radny Prowincjalny
  3. Brat Izydor Adamowicz – III Radny Prowincjalny
  4. Brat Grzegorz Wielki Kołtun – IV Radny Prowincjalny

Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i wypraszamy obfitości łask Bożych.

Br. Albert Ch. Dorociak, sac. OH