Bp Mazur: misjonarze odradzają nadzieję

– Tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się i umacnia nadzieja. Są oni „dobrzy, jak chleb”, dzieląc się tym, co posiadają – napisał bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w komunikacie na II niedzielę Wielkiego Postu (w tym roku 12 marca), zwaną niedzielą „ad gentes”.

Jest to ogólnopolski Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

W II niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „ad gentes” wierni od lat wspierają modlitwą i ofiarami misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy posługują na wszystkich kontynentach. Jest to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

– W tym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem: „Idźcie i głoście”, odnawiamy swą świadomość, że w tajemnicy chrztu św. staliśmy się uczniami-misjonarzami i umacniamy się we wspólnym nam wszystkim powołaniu misyjnym – stwierdza w swoim liście bp Jerzy Mazur.

Wyjaśniając hasło tegorocznej niedzieli „ad gentes”, bp Mazur przypomina, że we współczesnym świecie ujawnia się wiele zła, o którym nieustannie donoszą media. Chodzi o akty przemocy, szerzenie nienawiści, niesprawiedliwość społeczną oraz deptanie godności i praw ubogich i słabych.

W wielu krajach misyjnych śmiertelne żniwo zbierają choroby, klęski żywiołowe oraz brak dostępu do żywności i wody pitnej. Zdaniem hierarchy, świat bezradnie dostrzega te problemy, jednak brakuje mu determinacji do podjęcia stanowczej walki.

– Wielu ludzi w obliczu tych nieszczęść odczuwa niepokój i pogrąża się w apatii i bezwoli. Jednak nie wszyscy patrzą bezradnie na rozlewające się zło. W ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii misjonarki i misjonarze z Polski głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niosą ofiarną pomoc potrzebującym – podkreśla bp Mazur.

Tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się i umacnia nadzieja – wskazuje bp Jerzy Mazur. Są oni „dobrzy, jak chleb”, jakby napisał św. Brat Albert, dzieląc się tym, co posiadają. Służą chorym, samotnym, opuszczonym dzieciom, ubogim rodzinom i osobom samotnym. Prowadzą szkoły i przedszkola, dając możliwość zdobycia wykształcenia i zawodu. Są solidarni z uciekinierami i uchodźcami, ofiarami prześladowań za wiarę, przemocy i niesprawiedliwości.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji podkreśla, że polscy misjonarze nie lękają się wchodzić w trudną rzeczywistość miejsc swej posługi i tę rzeczywistość zmieniać.

– Swą modlitwą, pracą i cierpieniem budzą nadzieję na lepszą przyszłość tych, którzy zdają się być jej całkowicie pozbawieni – zaznacza w liście bp Mazur.

Hierarcha wyraża głęboką wdzięczność wszystkim duszpasterzom i wiernym za „pomoc duchową i materialną przekazywaną z wielką hojnością i zaangażowaniem” misjonarkom i misjonarzom, a chorym za ofiarowanie swych cierpień w intencji misji. Dziękuje też mediom za informowanie o misjach.

– Wasza pomoc sprawia, że na krańcach świata głoszona jest Ewangelia i powstają nowe wspólnoty uczniów Chrystusa – napisał bp Mazur.

Zaprasza też do dalszego materialnego wspierania misji. Można to uczynić poprzez ofiary wrzucane do puszek, wysyłając SMS pod nr 72 032 o treści „Misje” lub poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

W ubiegłym roku Dzieło zrealizowało 160 ważnych projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych w najuboższych krajach misyjnych.

KAI/jp

Za: www.deon.pl