Bp Mering: życie konsekrowane to Boży dar dla Kościoła

„Życie konsekrowane to Boży dar dla Kościoła, dla wierzących – dar niesłychanie potrzebny” – mówił bp Mering do zebranych w katedrze sióstr, ojców i braci, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych i instytutów życia apostolskiego. W święto Ofiarowania Pańskiego o godz. 10.00, Biskup Włocławski przewodniczył Eucharystii, którą poprzedziło błogosławieństwo świec oraz uroczysta procesja z zapalonymi gromnicami.
 
Homilię wygłosił o. Mariusz Dębiński OFM, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku. Kaznodzieja przywołał wydarzenie z życia Biedaczyny z Asyżu: „Święty Franciszek stanął kiedyś przed swoim biskupem, i na znak całkowitego poświęcenia się Bogu, zrzucił z siebie szatę – biskup okrył wtedy Franciszka swoim płaszczem”. „Czujemy się tak, jak niegdyś Franciszek – otuleni ciepłem biskupiego serca”, okryci szatą Kościoła – kontynuował o. Dębiński.
 
Franciszkanin zaakcentował specyfikę dnia, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II: „Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia […]” (Orędzie z okazji pierwszego światowego Dnia Życia Konsekrowanego, 06.01.1997). Kaznodzieja wskazał na potrzebę ofiary i miłości w życiu konsekrowanym, „ponieważ od Niego poznaliśmy, co to jest miłość i jak kochać: będziemy umieli kochać, bo będziemy mieli Jego serce”. „To, co składamy Bogu w ofierze, staje się święte” – kontynuował o. Dębiński, pochylając się nad pięknem życia całkowicie oddanego Bogu. Wobec sytuacji malejącej liczby powołań o. Dębiński wezwał do pokładania nadziei w Bogu, „w którym złożyliśmy nasze zaufanie (por. 2 Tm 1,12)”.
 
Wśród wielu przykładów realizacji powołania życia konsekrowanego w diecezji włocławskiej, kaznodzieja wymienił: św. s. Faustynę Kowalską (ZMBM), św. o. Maksymiliana Marię Kolbe (OFMConv.) oraz męczenników franciszkańskich z Włocławka, „którzy złożyli swoje życie w ofierze miłości”.
 
Na zakończenie Eucharystii bp Mering skierował słowa podziękowania do zgromadzonych: „Życie konsekrowane to Boży dar dla Kościoła, dla wierzących – dar niesłychanie potrzebny”. Hierarcha wskazał cel wspólnej modlitwy: „Sens Dnia Życia Konsekrowanego – to dziękowanie Bogu za obecność różnych charyzmatów zakonnych w posługiwaniu Kościoła, ale to jest też pokorna prośba, natarczywa prośba do Boga, żeby upatrywał sobie młode serca, gotowe pójść, gotowe służyć, gotowe ten dar przyjąć i dzielić się nim z innymi”. Biskup Włocławski podkreślił oddanie i trud osób konsekrowanych w pracy duszpasterskiej, katechetycznej, duszpasterstwa rodzin, w ofiarnej pracy codziennej.
 
Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły śluby zakonne. „Świadomi przeżytych lat i otrzymanych łask, mimo naszej ludzkiej słabości, na tym etapie życia, odnawiamy nasze śluby i przyrzeczenia: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa a także inne zobowiązania właściwe każdej wspólnocie” – to fragment tekstu recytowanego podczas obrzędu.
 
Uroczystości śpiewem towarzyszył zespół wokalny „Vies bonum”, który powstał w 2013 roku przy salezjańskiej parafii pw. świętego Jana Chrzciciela w Mińsku na Białorusi.

Za: diecezja.wloclawek.pl