Bp Pindel: życie konsekrowane rozpięte jest między prawem a Duchem Świętym

Do przeżywania życia konsekrowanego jako napięcia pomiędzy prawem – Bożym, ewangelicznym czy zakonnym – a Duchem Świętym zachęcił bp Roman Pindel podczas liturgii w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Ordynariusz bielsko-żywiecki w asyście ponad 30 kapłanów przewodniczył 2 lutego Eucharystii z okazji święta Ofiarowania Pańskiego i Dnia Życia Konsekrowanego.

A

W bielskiej świątyni modliło się około stu sióstr zakonnych ze zgromadzeń działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Obecni byli przełożeni działających na Podbeskidziu zgromadzeń i instytutów zakonnych i stowarzyszeń apostolskich. Uczestnicy liturgii przeszli w procesji ze świecami wokół świątyni, odnowili także śluby i przyrzeczenia zakonne.

A

W homilii bp Pindel analizując czytany dziś fragment Ewangelii św. Łukasza, zwrócił uwagę na zaskakującą postawę milczenia Józefa i Maryi, którzy chcąc wypełnić prawo, przynoszą Jezusa do świątyni i słyszą natchnione słowa Symeona. „Dziwią się słowom Symeona na temat Jezusa, a Symeon błogosławi ich. Poza tym dziwieniem się Maryi i Józefa nie ma żadnych słów wypowiadanych przez tych, którzy przyszli by wypełnić prawo” – dodał kaznodzieja.

„Odkrywamy dziś w tym tekście, że przestrzeganie prawa i uległość Duchowi Świętemu są jakby przeciwstawione, ale zarazem jakby uzupełniające się wzajemnie” – wyjaśniał biskup, wskazując, że przeniesiony do świątyni Jezus już jest Synem Bożym, a Jego najważniejszym aktem – jako Boga i człowieka – jest założenie ofiary z siebie samego.

A

„Nie potrzeba więc, jeżeli patrzymy na ten tekst teologicznie, ażeby składać ofiarę na rzecz wykupienia Jezusa z obowiązków kapłańskich, ani nie potrzeba wyczekiwania tych 40 dni na oczyszczenie Maryi, nie potrzeba złożenia ofiary, która kończyła ten czas” – dodał hierarcha, podkreślając jednocześnie jak bardzo Maryja i Józefa są posłuszni wobec obowiązującego prawa Bożego.

A

„Uświadamiamy sobie równocześnie, że samo prawo i jego przestrzeganie to nie wszystko, ale i powoływanie się na Ducha Świętego a lekceważenie prawa, przykazań, reguł i konstytucji nie jest przepisem na życie we wspólnocie chrześcijańskiej” – podkreślił duchowny.

a

Na koniec biskup zaproponował, by przesłanie fragmentu Ewangelii odczytać jak zachętę do przeżywania życia konsekrowanego „jako napięcia pomiędzy prawem – Bożym, ewangelicznym zakonnym czy konstytucją – a Duchem Świętym”. „Jedno bez drugiego nie może istnieć” – podkreślił.

A

„Przyjmijmy, że człowiek, który realizuje prawo, szeroko pojęte, może spodziewać się, że spotka na swej drodze proroka, usłyszy głos Ducha Świętego, będzie zdolny do tego, by być posłusznym Temu, który jest Duchem dawanym dla naszego życia, rozwoju i naszego przekraczania siebie” – dodał.

A

Po Mszy biskup wręczył 12 listów gratulacyjnych siostrom obchodzącym okrągłe jubileusze – od 75-lecia do 25-lecia życia zakonnego.

A

W imieniu wszystkich zebranych słowa podziękowania wobec ordynariusza wypowiedzieli referentka ds. zakonów i zgromadzeń żeńskich s. Magdalena Dymek FDC oraz referent ds. instytutów życia konsekrowanego dla zakonów i zgromadzeń męskich ks. Tadeusz Słonina SDS.

A

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej istnieje 61 klasztorów, należących do 29 żeńskich zgromadzeń zakonnych. Żyje w nich ponad 500 sióstr. Na terenie diecezji jest też 26 męskich domów zakonnych, należących do 15 zgromadzeń męskich, skupiających ponad stu kapłanów i kilkudziesięciu braci zakonnych. Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na Podbeskidziu.

A

A

A

Więcej na: www.diecezja.bielsko.pl