Abp Wacław Depo: osoby życia konsekrowanego są świadkami rad ewangelicznych

„Osoby życia konsekrowanego są świadkami rad ewangelicznych”. – mówił wieczorem 2 lutego w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który w święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego przewodniczył Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Msza św. była również połączona z trzecią rocznicą ingresu abp Depo do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie.

Mszę św. z Metropolitą Częstochowskim koncelebrowali m.in. bp Antoni Długosz, członkowie kapituły Bazyliki Archikatedralnej na czele z prepozytem ks. prał. Teofilem Siudym, kapłani diecezjalni i zakonni, na czele z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą. Na Mszy św. zgromadziły się siostry zakonne i bracia z domów zakonnych w Częstochowie, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz energetycy, elektrycy i elektronicy obchodzący swoje święto patronalne.

Na początku Mszy św. bp Antoni Długosz dziękując Metropolicie Częstochowskiemu za trzy lata posługi w Archidiecezji Częstochowskiej przypomniał słowa Benedykta XVI, że „służba biskupia musi być napełniona odwagą pokory, która nie pyta się o to, co mówi o nim dominująca opinia, czy medialne sondaże, ale czerpie swoje kryterium z Bożej prawdy i dla niej angażuje się w porę i nie w porę, aby wykazać błąd i wzywać do przemiany.

Bp Długosz podkreślił, że „abp Depo jest obrońcą Bożej Prawdy” i życzył metropolicie częstochowskiemu, aby jego motto biskupie „Ad Christum Redemptorem hominis” „było drogą i drogowskazem także dla wiernych”.

W homilii abp Depo przypomniał, że osoby życia konsekrowanego „musza dać
dać osobistą i wspólnotową odpowiedź na miłość Chrystusa”. – Życie konsekrowane to skarb życia oddanego Bogu i ludziom. Jest ono znakiem dóbr przyszłych. – mówił abp Depo i dodał, że „osoby konsekrowane są znakiem sprzeciwu wobec horyzontów tylko tej ziemi”.

Metropolita Częstochowski za św. Janem Pawłem II podkreślił, że osoby konsekrowane muszą dać szczególne świadectwo „w świecie, w którym sekularyzacja stała się wybiórczym zaślepieniem”. – Abyście nigdy nie zwątpili w moc Ewangelii, w zdolność miłości aż do końca życia, bez prób. – zaapelował abp Depo.

Natomiast za papieżem Franciszkiem abp Depo przestrzegał przed fasadą religijności.

Wskazując na osobę Maryi Metropolita Częstochowski za Sofroniuszem Jerozolimskim zachęcił: „Jak bowiem Bogurodzica, Dziewica niepokalana, niosła w swoich ramionach Światło prawdziwe idąc na spotkanie tych, którzy pozostawali w mroku śmierci, tak też i my oświeceni jego promieniami i trzymając w ręku widoczny dla wszystkich płomień, pośpieszajmy naprzeciw Tego, który jest prawdziwym Światłem”.

„Nie chodzi już tylko o naszą wiarygodność wobec pogan i ateistów, ale o wiarygodność wobec nas samych”. kontynuował Arcybiskup.

Na zakończenie homilii Metropolita Częstochowski przypomniał zadania, które przekazał wiernym w dniu swojego ingresu przed trzema laty: „Naszym wspólnym zadaniem jest wciąż pozwalać się zaskoczyć łasce Chrystusa, aby On sam mógł zaspokoić pragnienia ludzkiego serca za Bogiem”

„Wszelka antropologia bez odniesienia do Boga jest niszczącym kłamstwem, bowiem niesie niebezpieczeństwo, że człowiek siebie samego uczyni normą prawa, co prowadzi do agresji, społecznej nienawiści czy samounicestwienia” – mówił abp Depo i dodał, że „nasze odważna wiara w Boga, okazuje się być potrzebna, jak nigdy dotąd, aby Chrystus mógł się ukazać poprzez nas samych jako dar zbawienia dla świata”.

„Idziemy w drogę z Chrystusem i Jego Matką, która tutaj od pokoleń z Jasnogórskiego Szczytu broni naszej wolności, wolności w prawdzie, wolności granic, wolności i godności człowieka”.- zaapelował Metropolita Częstochowski.

Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły swoje śluby zakonne. Na zakończenie Mszy św. abp Depo życzył wszystkim, aby „Częstochowa był nie tylko duchową stolicą Polski, ale również stolicą życia konsekrowanego.

Również w ramach obchodów trzeciej rocznicy ingresu do Archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie, wieczorem 1 lutego w kościele seminaryjnym pw, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana abp Wacław Depo przewodniczył dziękczynnej Mszy św., po której odbył się X Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Ach, witaj Zbawco”., dedykowany metropolicie częstochowskiemu.

29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r.

Tekst i foto: ks. Mariusz Frukacz/Niedziela, KAI

Za: www.archiczest.pl