Archidiecezja Katowicka: Dzień Życia Konsekrowanego

– Macie żyć Ewangelią, jeżeli będziecie nią żyli, staniecie się dla świata proroctwem, a przez to dacie światu nadzieję – powiedział bp Adam Wodarczyk do osób konsekrowanych z całej archidiecezji katowickiej, które spotkały się na wspólnej modlitwie i Eucharystii w poniedziałek, 2 lutego, w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Najpierw w krypcie archikatedry zgromadzone zakonnice i zakonnicy wysłuchali konferencji o. dr Waldemara Barszcza z Tarnowa, który był wieloletnim pracownikiem watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. O. Barszcz skupił się na wyzwaniach stojących przed nimi w Roku Życia Konsekrowanego.

– Osoby życia konsekrowanego muszą być prorokami w dzisiejszym świecie, w którym niejednokrotnie akceptowane jest zło – powiedział. Mówiąc o współczesnych wyzwaniach przypomniał o konieczności powrotu do źródeł, przeżywania życia i powołania według rad ewangelicznych, którymi są: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ojciec Barszcz zauważył również wyzwania wynikające z życia wspólnotowego oraz zaznaczył, aby przyszłość przyjmować z wiarą i nadzieją. Po konferencji osoby konsekrowane modliły się przed Najświętszym Sakramentem.

W południe rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a wraz z nim koncelebrowali biskupi pomocniczy Marek Szkudło oraz Adam Wodarczyk, który wygłosił kazanie.

Odwołując się do bajki ks. Mieczysława Malińskiego „Ostatni zakonnik” bp Wodarczyk stwierdził, że w młodości wydawało mu się, że autor zbyt pesymistycznie widzi przyszłość, że to nie możliwe, aby jakiejś wspólnocie groziło wymarcie. Jednak później przekonał się, że to jednak możliwe, aby pewnych wspólnotach życie zamarło.

W tym kontekście zauważył, iż w Dniu Życia Konsekrowanego, oprócz radości z tak wielu sióstr i braci zakonnych, należy stanąć z pokorą i zadać sobie pytanie, co należy zrobić, aby obecnych wspólnot w archidiecezji katowickiej i całym Kościele nie czekał przykry los wymarcia. – Myślę, że nieprzypadkowo Ojciec św. Jan Paweł II ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego w liturgicznym dniu Objawienia Pańskiego. Bo każdy dzień waszego życia jest wezwaniem, abyście wychodzili jak Symeon i w tej świątyni, którą jest żywy Kościół spotkali przychodzącego Pana, aby wasze życie rozgrywało się w jego blasku, który spotykacie w Słowie Bożym rodzącym waszą wiarę i sprawiającym, że spotykacie Go w liturgii, szczególnie w Eucharystii – powiedział.

Kończąc przywołał list apostolski papieża Franciszka do osób konsekrowanych i stwierdził: – Macie żyć Ewangelią, jeżeli będziecie nią żyli, staniecie się dla świata proroctwem, a przez to dacie światu nadzieję.

Na koniec Eucharystii metropolita katowicki poprosił przełożonych wspólnot zakonnych o pomoc w przeżywanym na Śląsku roku „Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej” oraz w roku 90. rocznicy powstania diecezji, aby wspólnie stworzyć księgę upamiętniającą martyrologię osób życia konsekrowanego, które zginęły za swą wiarę  przed siedemdziesięciu laty. – Trudno, żeby ofiara ludzi Boga i Kościoła, była niezauważona lub zapomniana. Pamiętajmy, że pamięć wzmacnia i buduje tożsamość – podkreślił abp Skworc.

Po Mszy osoby konsekrowane spotkały się na agapie w auli Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego ma wyjątkowy charakter, ponieważ jest  obchodzony w Roku Życia Konsekrowanego, ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Za: www.archidiecezja.katowice.pl