Home WiadomościZ kraju Bracia Mniejsi – Kraków: Spotkanie gwardianów i wychowawców z Definitorium Prowincji

Bracia Mniejsi – Kraków: Spotkanie gwardianów i wychowawców z Definitorium Prowincji

Redakcja
W dniach 10 – 11 września 2015 r. w Domu Franciszkańskim Św. Salwatora w Dursztynie, odbyło się spotkanie gwardianów i wychowawców z Zarządem Prowincji.

Uczestniczyli w nim wszyscy gwardiani z Polski i z zagranicy oprócz jednego przeszkodzonego oraz przedstawiciele wychowawców. Rozpoczęło się ono wieczorem w Nieszporami kaplicy, a po nich wspólną kolacją. Następnie o. Edmund Urbański wygłosił konferencję: „Bądźmy świadkami miłosierdzia. Refleksja biblijno – teologiczna na progu nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia”.

Pierwszy dzień zakończono wspólną rekreacją.

W drugim dniu spotkania o. godz. 7.00 koncelebrowanej Mszy św. z Jutrznią przewodniczył Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM, zaś homilię wygłosił o. Robert Prokopiuk OFM.

O godz. 9.00 rozpoczęto roboczą część spotkania. Ojciec Prowincjał wprowadził zebranych Braci w tematykę spotkania i przedstawił najistotniejsze informacje z Kapituły Generalnej Braci Mniejszych oraz aktualności z życia Zakonu i Prowincji, w tym szczegółowo omówił dokument końcowy – przesłanie Kapituły do Zakonu: „Wyjść na peryferie niosąc radość Ewangelii”. Podziękował Braciom za zaangażowanie i wszelkie  czynione dobro, ale też wskazał na niektóre sprawy, które należy jeszcze udoskonalić – szczególnie w formacji duchowej.

Wicepostulator spraw kanonizacyjnych o. Alojzy Warot OFM przedstawił dokonania i projekty na przyszłość, związane z propagowaniem naszego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM. Omówił „Positio” Brata Alojzego, które dzięki wielu naszym inicjatywom i poparciu kard. Stanisława Dziwisza, będzie rozpatrywane przez Kongregację już na początku 2016 r. Duże nadzieje budzi powrót do zdrowia pewnej osoby w Niemczech w Ambergu, zaistniały wg świadectw dzięki wstawiennictwu Patrona Maluczkich. Powstała strona internetowa z możliwością zanoszenia próśb i podziękowań przed tron Boży za jego wstawiennictwem, a w tych intencjach odprawiane są w Sanktuarium w Wieliczce Msze św. w drugie czwartki miesiąca. Telewizja Polska TVP jest zainteresowana produkcją filmu dokumentalnego, zaś październikowy numer Arki w nakładzie 35 tys. egz. jest poświęcony w całości Słudze Bożemu. Wicepostulator prosił o modlitwy o łaskę cudu i beatyfikację Brata Alojzego oraz o szeroko rozumianą pomoc w szerzeniu Jego prywatnego kultu.

Po krótkiej przerwie tematykę realizacji charyzmatu franciszkańskiego w naszych Wspólnotach domowych i formacyjnych zreferowali: Moderator Formacji Ciągłej o. Mariusz Dębiński OFM i Wikariusz Prowincji o. Stanisław MazgajOFM. Przedstawiono m.in. propozycję planu rekolekcji zakonnych oraz podziału na regiony w 2016 r. Poruszona też została kwestia programów duszpasterskich dla prowadzonych przez nas sanktuariów.

Następnie rozpoczęła się ożywiona dyskusja nad ww. zagadnieniami; szczególnie o tym, co w poszczególnych Wspólnotach udało się dokonać. Głos zabrali (wg. kolejności wystąpień): o. Eryk Hoppe OFM, o. Edwin Kozicki OFM, o. Robert Prokopiuk OFM, o. Klaudiusz Bartos OFM, o. Konrad Abramowicz OFM, o. Janusz Wróbel OFM, o. Krzysztof Paszkiewicz OFM, o. Artur Machała OFM, o. Krzysztof Smoła OFM, o. Lucjan Janas OFM, o. Edmund Urbański OFM, o. Alojzy Warot OFM i Ojciec Prowincjał.

Ustalono, że szczególnie za granicą, sprawdza się modlitwa brewiarzowa z wiernymi w kościele, co powinniśmy wprowadzać także i w Polsce. W tym roku dodatkowe rekolekcje zakonne odbędą się w Pilicy w dniach 25 – 30 października 2015 r. Spotkanie Braci profesów do 7 lat profesji uroczystej zaplanowano w Krakowie – Bronowicach i w Wieliczce w dniach 2 – 5 stycznia 2016 r.

Po Modlitwie w ciągu dnia w kaplicy, wspólnym obiedzie i nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu, kontynuowano spotkanie. Dyrektor Domu Franciszkańskiego Św. Salwatora o. Jerzy Kulpa przedstawił aktualne możliwości, działalność i plany na przyszłość tej placówki.

Ekonom Prowincji o. Mariusz Uniżycki OFM zreferował aktualne sprawy ekonomiczne naszej Prowincji. Podziękował za terminowe przekazywanie zobowiązań na rzecz Prowincji, a także omówił kwestię tegorocznych należności na rzecz Kurii Generalnej. Zreferował również inicjatywy oszczędnościowe Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich – dotyczące ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zniżek na zakupy produktów żywnościowych, paliw i na dostawę energii elektrycznej. Przedstawione zostały także propozycje restrukturyzacji pomieszczeń i wyposażenia infirmerii na II piętrze części klasztornej w Krakowie – Bronowicach.

Po południu również dyskutowano na temat przedstawionych spraw. W dyskusji wzięli udział: o. Alojzy Warot OFM, o. Janusz Wróbel OFM, o. Mariusz Uniżycki OFM, o. Tomasz Kobierski OFM, o. Klaudiusz Bartos OFM, o. Rufin Maryjka OFM i o. Stanisław Mazgaj OFM.

Na zakończenie spotkania Ojciec Prowincjał rozesłał Braci z błogosławieństwem św. Franciszka.

Za: www.ofm.krakow.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda