Bracia Mniejsi – Poznań: Zakończenie Jubileuszu Prowincji

W dniu 19 marca 2017 roku świętowaliśmy w Poznaniu na Garbarach zamknięcie Jubileuszu 25 lat istnienia prowincji św. Franciszka z Asyżu. Podczas Mszy św. o godz. 11 minister prowincjalny, o. Bernard Marciniak zawierzył na nowo istnienie i posługę Prowincji opiece Matki Najświętszej. Homilię wygłosił wikariusz prowincjalny, o. Filemon Janka.

Po Mszy św. wybranym osobom wręczono statuetki św. Franciszka. Minister prowincjalny powiedział wtedy: „Po Mszy św., na której składaliśmy Panu Bogu dzięki za 25 lat istnienia naszej Prowincji zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu i modliliśmy się w intencji naszych dobroczyńców, przyszedł czas na wręczenie statuetek św. Franciszka, które stanowią widzialny znak naszej wdzięczności za wieloletnią, wielkoduszną posługę wybranych osób na rzecz dzieł prowadzonych przez Zakon. Św. Ambroży z Mediolanu napisał, że nie ma obowiązku większego niż obowiązek wdzięczności. Poczytuję to sobie za obowiązek i jednocześnie za wielki honor, że w imieniu wszystkich współbraci Prowincji św. Franciszka z Asyżu mogę dziś wręczyć te statuetki. Wszystkim wyróżnionym zarówno duchownym, jak i świeckim, dziękuję z całego serca za franciszkańskie serce, za świadectwo wiary czynnej i zaangażowanej, za posługę tę prostą i tę profesjonalną, zawsze ofiarną i pokorną, wytrwałą i odpowiedzialną, często bez żadnego rozgłosu. Wierzę, że Bóg, który zna nasze czyny i nasze myśli, wynagrodzi po stokroć wszystkie modlitwy i wszelki Wasz trud. My z naszej strony zapewniamy o modlitwie w Waszych intencjach na co tygodniowych Mszach św. i w codziennych modlitwach za dobroczyńców. Szczęść Boże”.

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.net