Bracia Mniejsi: Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie kościołem stacyjnym

W tym roku po raz pierwszy w Krakowie wierni w okresie Wielkiego Postu modlą się w tzw. kościołach stacyjnych.

Jest to wielowiekowa, sięgająca początków Chrześcijaństwa, rzymska tradycja duchowego przeżycia przygotowań do Świąt Paschy Pana, podczas których wierni pod przewodnictwem papieża począwszy od Środy Popielcowej zbierali się na modlitwy każdego dnia w innym kościele, związanym z kultem męczenników. Te starożytne obrzędy zanikły podczas niewoli awiniońskiej, przywrócił je Ojciec Święty Jan Paweł II w 1979 r.

Nawiązując do tej tradycji, Metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski wyznaczył w tym roku sieć kościołów stacyjnych, pokrywającą wszystkie dzielnice Krakowa. Żadna świątynia nie została wybrana przypadkowo: bazylika Mariacka jest analogią do bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w związku z czytaną tego dnia Ewangelią o miłosierdziu, kościół św. Anny w nawiązaniu do Ewangelii o uzdrowieniu przy sadzawce Betsaida. Nasze Sanktuarium św. Kazimierza królewicza, jako czwarta z kolei stacja, wyznaczono z racji przypadających 4 marca uroczystości odpustowych. W tym dniu głównej Mszy św. odpustowej o godz. 16.15 przewodniczył ks. bp Jan Zając, koncelebrowali: Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM, kustosz Sanktuarium i definitor o. Alojzy Warot OFM, Wicekomisarz Komisariatu Ziemi Świętej o. Nikodem Gdyk OFM, ks. infułat Bronisław Fidelus oraz prezbiterzy z miejscowej wspólnoty franciszkańskiej i z dekanatu Kraków – Centrum.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Piotr Bielenin OFMConv – gwardian konwentu Braci Mniejszych Konwentualnych pw. św. Franciszka w Krakowie (fragmenty kazania można znaleźć na: http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/liturgia-stacyjna-w-sanktuarium-sw-kazimierza-krolewicza.html)

Asystę liturgiczną zapewnili klerycy z naszego Seminarium w Krakowie – Bronowicach. W uroczystościach licznie uczestniczyli wierni, w tym siostry zakonne i krakowskie Bractwo Kurkowe z królem Zbigniewem Kwaterem oraz z marszałkami: Adamem Rajpoldem i Markiem Zuskim.

Na zakończenie Eucharystii kustosz Sanktuarium o. Alojzy Warot OFM poprowadził litanię i okolicznościowe modlitwy do św. Kazimierza Jagiellończyka oraz podziękował wszystkim przybyłym za obecność i wspólną modlitwę.

Uroczystości zakończyło błogosławieństwo wiernych relikwiami św. Patrona świątyni oraz oddanie im czci poprzez ucałowanie.

Od wielu wieków, również w tym roku, w naszym Sanktuarium odbyło się Triduum związane ze świętem św. Kazimierza Królewicza. Pierwszego dnia, 2 marca, uroczystej Mszy św. o godz. 16.15 przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Józef Tarnawski SP z zakonu Pijarów.

Natomiast w piątek 3 marca wieczorną Eucharystię z homilią celebrował opat – prezes Cystersów o. Piotr Chojnacki OCist z Krakowa Mogiły.

Za: www.ofm.krakow.pl