Bracia Mniejsi: Spotkanie Konferencji Północnosłowiańskiej we Wrocławiu

W poniedziałek wieczorem (15. kwietnia) przybyli do klasztoru we Wrocławiu – Karłowicach prowincjałowie Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, aby następnego dnia wziąć udział w obradach. W spotkaniu uczestniczył definitor generalny Zakonu dla krajów słowiańskich o. Ernest Siekierka OFM, który we wtorkowy poranek (16. kwietnia) przewodniczył wspólnej Eucharystii w kaplicy seminaryjnej oraz wygłosił homilię opartą o teksty biblijne liturgii dnia.

Obrady członków Konferencji były poświęcone m.in. przygotowaniu do Rady Plenarnej Zakonu, która odbędzie się w dniach 17-30 listopada br. w Konstancinie koło Warszawy. Omawiano także sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem prowincji franciszkańskich oraz program wizyty Ministra Generalnego w Polsce. Podczas posiedzenia popołudniowego, na funkcję koordynatora ruchu Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia z ramienia Konferencji, powołano o. Samuela Cegłowskiego OFM (z Prowincji św. Jadwigi), natomiast funkcję odpowiedzialnego za młodzież powierzono o. Wiktorowi Lata OFM (również Prowincja św. Jadwigi).

Podczas modlitw południowych w klasztornej kaplicy Ministrowie Prowincjalni, wraz z braćmi ze wspólnoty wrocławskiej, odnowili swoje śluby zakonne. Akt ten był nawiązaniem do przypadającej w tym dniu rocznicy złożenia pierwszej profesji zakonnej przez św. Franciszka z Asyżu na ręce papieża Innocentego III.

Konferencja Północnosłowiańska (Nordslavica), stanowi jednostkę organizacyjną Zakonu Braci Mniejszych, w której skład wchodzą: Fundacja Rosja-Kazachstan, Prowincja św. Wacława w Czechach, Prowincja Najświętszego Zbawiciela na Słowacji, Prowincja św. Michała Archanioła na Ukrainie i pięć prowincji polskich (św. Jadwigi – Wrocław, Matki Bożej Anielskiej – Kraków, Niepokalanego Poczęcia NMP – Kraków, św. Franciszka – Poznań i Wniebowzięcia NMP – Katowice). Prezesem Konferencji jest o. Rufin Maryjka OFM (Prowincja Matki Bożej Anielskiej), a zastępcą o. Jarosław Kania OFM (Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP).

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.com