Jubileusz 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein (Niemcy)

W niedzielę, 14 kwietnia Polska Misja Katolicka Niederrhein pw. Chrystusa Króla, w której posługują chrystusowcy świętowała swój srebrny jubileusz. Misja „Cum cura animarum” dla wiernych języka polskiego regionu Niederrhein diecezji Münster została erygowana dnia 22 marca 1988 roku dekretem ks.bpa Reinharda Lettmanna. Z tej też okazji wyrażono wdzięczność Panu Bogu za dar obecności polskiego duszpasterstwa na tym terenie. Wotum wdzięczności za dar jubileuszu był nowy pobłogosławiony sztandar parafialny.

Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył JE ks. bp Dieter Geerlings z Münster wraz z aktualnymi duszpasterzami Misji ks. proboszczem Henrykiem Wieczorkiem SChr, ks. Adamem Ostapowiczem SChr, delegatem Towarzystwa Chrystusowego ks. Jackiem Stańkiem SChr i księżmi gośćmi. Obecna też była s. Janina Koszyk MChR od wielu lat pracująca w tej Misji.Wypełniony po brzegi kościół św. Juliany w Duisburgu i atmosfera wspólnej modlitwy i śpiewu przy akompaniamencie orkiestry dętej i chóru Misji „Cantate Deo” oraz liczne grono ministrantów, odzwierciedliło dynamizm i rozwój tej wspólnoty na przestrzeni ostatnich lat. Uroczystość jubileuszowa Misji wpisuje się także w przeżywany w Kościele Rok Wiary. Kilka zdjęć tutaj.

Za: www.chrystusowcy.pl