Salezjanie – Kraków: Kapituła Inspektorialna

15 kwietnia, punktualnie o godz. 10.00. uroczystą mszą święta rozpoczęła się w Krakowie Kapituła Inspektorialna. W inauguracji wzięli udział nie tylko wybrani delegaci, ale również zaproszeni goście. Wśród nich s. Natanaela Bednarczyk – matka generalna sióstr Michalitek, s. Teresa Czekała – inspktorka warszawska FMA, Ks. Alfred Leja, inspektor z Wrocławia oraz wiele osób świeckich, między innymi Wiesław Sojka, prezes BWS, i pan Roman Machowski – koordynator SSW inspektorii krakowskiej i wiele innych osób. Podczas Mszy świętej oprawę muzyczną zapewniła schola ze Staniątek a podczas uroczystego otwarcia orkiestra dęta z Oświęcimia, którą prowadzi ks. Zenon Latawiec.

Przyzywając asystencji Ducha Świętego w homilii ks. Inspektor wspomniał przesłanie ks. Generała, który dossed do przekonania, że temat najbliższej kapituły Generalnej będzie brzmiał: Świadkowie ewangelicznego radykalizmu. Taki również tytuł przyjęła również nasza kapituła. W słowie Bożym ks. Dariusz Bartocha ukazał jeden z najważniejszych wymiarów współczesnej ewangelizacji jakim jest świadectwo. Przywołał zwyczaj, który istnieje na kapitule jakim jest zajmowanie miejsc od najstarszego do najmłodszego profesją. W takiej konwencji wspomniał ks. Andrzeja Szpaka, ks. Andrzeja Maryniarczyka, ks. Józefa Marszałka i ks. Mariana Dziubińskiego. Wspominając ich bliskie spotkania z młodzieżą zacytował słowa prof. Karola Tarnowskiego, który powiedział: „„Wartości nie da się udowodnić a jedynie ukazać, dlatego tak bardzo musimy być świadkami.”

Drugim punktem uroczystego rozpoczęcia było spotkanie na sali teatralnej w seminarium gdzie zabrali głosi zaproszeni goście. Podkreślali oni ważność wydarzenia, w którym uczestniczymy. Podczas otwarcia uczestnicy mogli zobaczyć pantomimę przedstawiającą życie i posłannictwo ks. Bosko, którą przedstawiła młodzież z Oświęcimia.

Ważnym elementem inauguracji kapituły stało się również wręczenie nagrody inspektorialnej MIR. W tym roku na prośbę wspólnoty z Kielc, kapituła nagrody przyznała ją pani Alicji Jackowskiej, za długoletnią pracę w kancelarii parafialnej. W laudacji ks. Zygmunt Kostka powiedział:„W jej ponad 30 letnim dorobku pracy dla Zgromadzenia Salezjańskiego zaliczyć możemy prace kancelaryjne wykonane w par. Matki Bożej Częstochowskiej w Niewachlowie i par. Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu-Zasolu. Ślady jej pracy można także znaleźć w Staniątkach i Witowie. Do dziś służy radą i chętnie dzieli się doświadczeniami pracy kancelaryjnej ze współbraćmi z naszej prowincji. Jej praca wykonywana z pasją, została zauważona przez lokalny kościół diecezjalny co wyraziło się w licznych propozycjach podjęcia pracy w innych parafiach diecezjalnych. Wśród wielu propozycji było też zaproszenie ks. Bp. Jaworskiego do pracy kancelaryjnej w kurii diecezjalnej w Kielcach.

Coroczne wizytacje księży dziekanów podkreślają jej fachowość, dokładność i sumienność. Pani Alicja posiada niezwykła znajomość środowiska parafialnego, a jej uwagi są bardzo pomocne w pracy duszpasterskiej. Salezjanie, którzy pracowali w tej parafii wysoko cenią jej życzliwość, gościnność i rzetelność w pracy kancelaryjnej.”

Po obiedniej przerwie rozpoczęły się właściwe obrady. Do uczestników kapituły dołączył ks. Marek Chrzan, radca generalny Europa Północ. Główną jej częścią był raport o stanie inspektorii, który pokazał właściwy obraz naszej pracy, zaprezentowany w liczbach i sprawozdaniach. Po przedstawieniu obszernego dokumentu ojcowie kapitulni dyskutowali o jego treści.

Na zakończenie obszernego raportu ks. Inspektor powiedział: „Stajemy dziś do dzieła ludzkiego, jak na każdą kapitułę przygotowaliśmy dokumenty, ale prosimy Ducha Świętego by z tego naszego marnego trudu uczynił boże dzieło”. Dodał: „Dziękuję wszystkim współbraciom za codzienną wierność i troskę o rozwój dzieła ks. Bosko. Pragnę byśmy stali się awangardą wychowawców i ewangelizatorów, bo jeśli tak nie uczynimy nie będzie nas wcale. Naszym wyzwaniem są świadectwo, kompetencja, gorliwość. Dziś musimy prowadzić misję salezjańską w sposób absolutnie nowoczesny, musimy sięgać po narzędzia XXI w”.

Ks. Andrzej Gołębiowski SDB

Więcej (zdjęcia i relacje z kolejnych dni) na: www.sdb.org.pl