Nowy Zarząd w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa

Kapituła polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa dokonała w dniu 8 kwietnia wyboru nowego prowincjała, został nim ks. Wojciech Czernatowicz.

Życzymy Księdzu Wojciechowi i nowo wybranej radzie prowincjalnej w składzie: wice-prowincjał ks. Zbigniew Lesiczka,

ks. Mariusz Szykuła, ks. Damian Siwicki, ks. Łukasz Tarnowski dużo siły i wytrwałości w kierowaniu Zgromadzeniem  i wspólnotą świeckich.

Niech Duch Święty prowadzi,  a św. Kasper pomaga w tej odpowiedzialnej posłudze!

Za:  wkczielonagora.blogspot.com