Bracia Mniejsi: Wiosenne spotkanie prowincjałów w Wambierzycach

W dniach 19-20 kwietnia br. w Wambierzycach odbyło się wiosenne spotkanie ministrów prowincjalnych Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Obradom przewodniczył definitor generalny o. Ivan Sesar. Głównym zadaniem uczestników było przygotowanie wizyty Zarządu Generalnego w Polsce, które jest zaplanowane w terminie 20-25 czerwca br.

Definitorium Generalne w trakcie trwania swojej sześcioletniej kadencji w najbliższym czasie odwiedzi wszystkie kraje, które ogółem tworzą trzynaście konferencji językowych w całym Zakonie. Celem wizyty jest poznanie realiów życia braci w poszczególnych częściach świata, ich pracy oraz prowadzonych przez nich dzieł. W tym roku zaplanowane są cztery wizyty, wśród nich także w naszej Konferencji.

Ustalono, że podczas tej wizyty odbędzie się spotkanie z prowincjałami i prezesami fundacji należących do Konferencji, spotkanie z młodymi braćmi na formacji początkowej oraz spotkanie z Franciszkańskim Zakonem Świeckim i Młodzieżą Franciszkańską z obszaru Konferencji.

Pobyt w Wambierzycach był także okazją do wspólnej modlitwy za wszystkie prowincje Konferencji i zawierzenia poszczególnych braci opiece Wambierzyckiej Pani – Matce Bożej Królowej Rodzin. Modlitwa ta była także dziękczynieniem za dotychczasową posługę ministrów z dwóch prowincji krakowskich oraz z Czech, którzy niebawem zakończą swe urzędowanie wraz z czekającą ich prowincje kapitułą.

Za: www.franciszkanie.com