Rada prezydialna MI w Polsce

W dniach 18-21 kwietnia 2017 r. w postnowicjacie Braci Mniejszych Konwentualnych w Łodzi miały miejsce obrady międzynarodowej rady prezydialnej Rycerstwa Niepokalanej (MI). 

Wśród owoców spotkania należy wymienić przede wszystkim opracowanie „Dyrektorium dla asystentów duchowych” i zredagowanie intencji miesięcznych na 2018 r. Bardzo istotne było też spojrzenie na organizację obchodów stulecia MI w Rzymie i w siedzibach narodowych na całym świecie oraz na pobyt prezesa międzynarodowego MI wśród rycerzy we Włoszech, Brazylii, USA i Hiszpanii.

Oczekiwanym „gościem” rady był zarząd MI w Polsce, pod przewodnictwem fr. Stanisława PIĘTKI, który przedstawił rozwój naszego stowarzyszenia na ziemi rodzinnej św. Maksymiliana. Członkowie rady prezydialnej mieli okazję odwiedzić Zduńską Wolę, miasto urodzin o. Kolbego, i Pabianice, miejsce jego dzieciństwa.

Na koniec rada zatwierdziła organizację mityngu młodych MI z całego świata, który odbędzie się w 2018r.

Fr. Raffaele DI MURO, asystent generalny MI

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl