Home WiadomościZ kraju Bracia Mniejsi – Wrocław: Nowy minister prowincjalny i władze w Prowincji św. Jadwigi

Bracia Mniejsi – Wrocław: Nowy minister prowincjalny i władze w Prowincji św. Jadwigi

Redakcja

12 IV 2012 w czasie 37. Kapituły Prowincjalnej nowym ministrem prowincjalnym Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych został wybrany o. Alan Tomasz Brzyski OFM.

Urodził się dnia 27 II 1977 w Głubczycach. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych, 9 II 2003 w mieście urodzenia złożył profesję uroczystą. Rok później ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu i przyjął święcenia prezbiteratu 22 V 2004 w Nysie.

Po święceniach został wysłany do pracy w Franciszkańskim Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań w Górze Św. Anny, gdzie pracował jako prowincjalny asystent Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej i animator powołań. Od 2009 pełnił posługę magistra nowicjatu w Borkach Wielkich.

W roku 2009 obronił na Uniwersytecie Opolskim pracę doktorską z teologii dogmatycznej, na temat: „Teandryczny charakter powołania do wspólnoty. Studium teologiczno-antropologiczne na podstawie Pism św. Franciszka z Asyżu.

Za: www.franciszkanie.com


W dniach od 10-14 IV 2012 w Górze Św. Anny (Dom Pielgrzyma) odbywa się 37. Kapituła Prowincjalna Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Na IX sesji plenarnej, 12 IV, ministrem prowincjalnym został wybrany o. Alan Tomasz Brzyski OFM, magister nowicjuszy w Borkach Wielkich, a wikariuszem prowincjalnym o. Albert Ireneusz Krzywański OFM, gwardian, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w Wambierzycach.

Na X sesji wybrano nowy zarząd prowincjalny. Definitorami zostali: o. Remigiusz Józef Gruca OFM, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu i prowincjalny sekretarz formacji i studiów, o. Flawian Józef Michali OFM, administrator parafii i kustosz Sanktuarium Trójcy Przenajświętej w Gößweinstein (Niemcy), o. Jonasz Marian Pyka OFM, magister postulantów w Kłodzku, br. Rafał Gorzołka OFM, dyrektor Kuchni Charytatywnej we Wrocławiu, i o. Jozue Grzegorz Szymański OFM, duszpasterz młodzieży i powołań w Górze Św. Anny.

Wyborom przewodniczył o. Chryzostom Jarosław Fryc OFM, wizytator generalny i prezes Kapituły, prawnik, członek Prowincji św. Franciszka z Asyżu, zamieszkały w klasztorze braci mniejszych w Sinalunga (Włochy).

Na ośmiu przedwyborczych sesjach plenarnych sprawozdania składali najpierw wizytator generalny i minister prowincjalny, który po dziewięciu latach kończył swój urząd – o. Wacław Stanisław Chomik OFM. Po nich następowały relacje z różnych sektorów życia i działalności Prowincji. Składali je przewodniczący czterech komisji: 1) ekonomiczno-budowlanej – o. Damian Franciszek Stachowicz OFM, ekonom prowincjalny; 2) rewizji sprawozdań klasztornych i prawa – o. Jozafat Roman Gohly OFM, wikariusz prowincjalny; 3) formacji i studiów oraz życia franciszkańskiego – o. Wit Michał Bołd OFM, definitor; 4) działalności apostolskiej – o. Emilian Piotr Gołąbek, definitor. Prócz osób kapitulnych, relacjom przysłuchiwali się zaproszeni goście.

W pierwszych dwóch dniach, 10-11 IV, w czasie nieszporów miały miejsce dwie konferencje ascetyczne. Obie koncentrowały się na zagadnieniu ewangelizacji. Najpierw „Św. Klary kontemplacyjny wymiar ewangelizacji” omówiła s. dr. Elżbieta Beata Raszczyk OSC, matka ksieni, psycholog, z klasztoru ubogich sióstr św. Klary w Kaliszu, a na temat „Św. Franciszka rozumienie i dzieło ewangelizacji” mówił o. dr Jordan Piotr Śliwiński OFMCap, kapucyn, filozof, z klasztoru w Krakowie.

Kapituła zakończy się w sobotę, 14 IV. Na ostatnich sześciu sesjach plenarnych kapitulni nakreślą plan „nowej ewangelizacji”, widzianej oczyma braci. Podstawą do jego sporządzenia będą jeszcze dwie relacje, oparte na wypowiedziach wszystkich członków prowincji zakonnej. Przedstawią je definitorzy: o. Fabian Gerard Kaltbach OFM i o. Emilian Piotr Gołąbek OFM.

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda