Bracia Mniejsi: Zmarł Ojciec Adam Błachut OFM

Dnia 24 września 2012 r. zmarł w naszym klasztorze w Krakowie – Bronowicach śp. o. Adam Jan Błachut OFM w wieku 63 lat, w tym 47 lat w zakonie, 38 lat w kapłaństwie. Były Minister Prowincjalny i wykładowca wyższych uczelni.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 28 września o godz. 13.00 w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka w Krakowie – Bronowicach.

Pamiętajmy o śp. Ojcu Adamie w naszych modlitwach. Niech Bóg wynagrodzi Zmarłemu długoletnią ofiarną posługę w Zakonie Braci Mniejszych.

R.I.P.


Ojciec Adam Jan Błachut OFM urodził się 17 lipca 1949 roku we Frydmanie (powiat Nowy Targ, archidiecezja krakowska), jako syn Jana i Marii Brzyzek. 24 lipca 1949 roku został ochrzczony w miejscowym kościele parafialnym. Przed wstąpieniem do Zakonu Braci Mniejszych ukończył Kolegium Serafickie w Wieliczce. 14 sierpnia 1965 roku rozpoczął roczny nowicjat w Przemyślu. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1966 roku. Wieczyste śluby zakonne złożył 4 października 1972 roku w Krakowie. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1974 roku w Krakowie. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu historii sztuki na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1980 roku został Laureatem I nagrody w XXV Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa. W 2002 roku obronił doktorat na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1978-2002 należał do Zarządu Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. W latach 1978-1984 i 1999-2002 był Definitorem prowincjalnym. W latach 1984-1993 sprawował urząd Wikariusza Prowincji, a następnie w latach 1993-1999 – Ministra Prowincjalnego. Pełnił również funkcje Sekretarza i Ekonoma Prowincji.

Był wykładowcą historii sztuki i konserwacji zabytków we franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy oraz w Wyższym Seminarium Duchownym macierzystej Prowincji w Krakowie – Bronowicach Wielkich.

Jest autorem dwóch książek (Brat Mateusz Osiecki i jego dzieło. Modelowy projekt nowego wystroju – wyposażenia kościołów reformackich prowincji wielkopolskiej w XVIII w., Warszawa 2003; Słownik artystów reformackich w Polsce, Warszawa 2006) oraz około 170 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był redaktorem naczelnym rocznika naukowego „Pietas et Studium”, wydawanego przez Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji. Należał do Stowarzyszenia Historyków Sztuki.