Jezuici: Zmarł o. Czesław Kozłowski SJ

Dnia 23 września zmarł w kolegium w Gdyni śp. O. Czesław Kozłowski SJ

Czesław Kozłowski ur. się 10.01.1944 r. w Wilnie, jako najstarszy z ośmiorga rodzeństwa, był synem Józefa i Reginy z d. Rodziewicz. Po zdanej maturze w 1961 r. w Gdańsku-Wrzeszczu poprosił o przyjęcie to Towarzystwa Jezusowego i został przyjął przez ówczesnego o Prowincjała Stanisława Wawryna. Nowicjat rozpoczął dnia 22. 08. 1961 r. w Kaliszu i odbył go pod kierunkiem o. magistra Stefana Miecznikowskiego. Jednak już 26. 04. 1963 r. za dyspensą, celem obrony przed poborem do wojska, złożył pierwsze śluby zakonne w kaplicy domowej Kolegium Kaliskiego, podczas Mszy św. celebrowanej przez o. Stefana Miecznikowskiego.

Studia filozoficzne rozpoczął w 1963 r. w Krakowie na Wydziale Filozoficznym Jezuitów. Stąd został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej (1964-1966), a następnie kończył 2 i 3 rok filozofii w Krakowie (1966 – 1967).

Teologię na Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie studiował w latach 1967–1971. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 2 lipca 1970 r., przez posługę abpa Adama Kozłowieckiego SJ. Po teologii studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz duchowość w Prymasowskim Studium Życie Wewnętrznego.

W 1976 r. wyjechał do Rzymu i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przygotowywał doktorat z teologii duchowości. Dnia 7 czerwca 1980 r. obronił prace doktorską pt. „Esercizi Spirituali di S. Iganzio alla luce della Teoria della Disintergazione Positiva di K. Dąbrowski”. W okresie od 1 lipca do 1 października 1980 r. odbył III probację w Hiszpanii w Alcala de Henares.

Po powrocie do kraju w latach 1980 – 1986 w Warszawie, w Kolegium przy ul. Rakowieckiej był profesorem adiunktem teologii duchowości i duchownym scholastyków. Dnia 15 sierpnia 1981 r. w Gdańsku-Wrzeszczu na ręce o. Prowincjała Zygmunta Perza złożył uroczystą profesję zakonną.

Dnia 31 lipca 1986 r., w Kaliszu, objął funkcję magistra nowicjatu, a po roku już w Gdyni, pełniąc nadal funkcję magistra nowicjatu został także mianowany rektorem nowo-utworzonego kolegium.

Po zakończeniu swojej misji w Gdyni, w 1992 r., zamieszkał w Warszawie przy ul. Narbutta 21, pełnił funkcję Delegata o. Prowincjała do spraw Formacji, Rewizora Ark Prowincji i udzielał Ćwiczeń Duchownych.

Od jesieni 1994 r. pełnił funkcję Instruktora III probacji w Jastrzębiej Górze i do 1996 także Delegata o. Prowincjała do spraw Formacji Naszych. Od wielu lat jego pasją było fotografowanie i na bazie zrobionych przez siebie zdjęć opublikował wiele albumów, m.in. o pielgrzymkach Jana Pawła II, o Jastrzębiej Górze, o morzu i pięknie przyrody.

Dnia 1 sierpnia 2001 r. w Jastrzębiej Górze objął funkcję superiora. Po zakończeniu misji w Jastrzębiej Górze, przez rok pełnił funkcję ekonoma w Kolegium w Gdyni, udzielał rekolekcji, a w 2007 r. został mianowany Rektorem Kolegium Bellarminum w Rzymie. W 2009 r., ze względów zdrowotnych powrócił do Prowincji, zamieszkał w Jastrzębiej Górze i pomagał w parafii. Na wiosnę 2012 r. ujawniła się choroba nowotworowa. Mimo przebytej operacji stan się pogarszał i po pobycie w szpitalu w Gdyni Redłowie powrócił o. Czesław do kolegium w Gdyni. Tutaj zmarł 23 września ok. godz. 23.30 w 69. roku życia, 52. powołania zakonnego i 43. kapłaństwa.

Pogrzeb śp. O. Czesława Kozłowskiego odbędzie się w poniedziałek, 1 października br. w Gdyni. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele św. Stanisława Kostki przy ul. Tatrzańskiej 35, o godz. 13.00 obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym Gdańsk – Srebrzysko i złożenie ciała Zmarłego w grobowcu Jezuitów.

Polecamy śp. Ojca Czesława Miłosiernemu Panu.

Leszek Mądrzyk SJ

Za: www.jezuici.pl