Wspomnienie pośmiertne śp. Ks. Jerzego Kallusa, Misjonarza Świętej Rodziny

Ks. Jerzy Kallus, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), syn Pawła, urodził się 22.06.1941 roku w Łabędach, tam też, w parafii św. Jerzego, został ochrzczony, bierzmowany i przyjął I. Komunię św. Po maturze dnia 15.07.1964 roku został przyjęty do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. 26.01.1966 r. złożył pierwszą profesję zakonną – śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a następnie 26.01.1969 r. złożył w Kazimierzu Biskupim wieczystą profesję zakonną. Po skończonych studiach filozoficzno-teologicznych dnia 12.06.1971 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Kazimierzu Biskupim.

Ks. Jerzy Kallus MSF pracował w Polsce:

  • jako wikariusz: przez kilka miesięcy w parafii w Złotowie (od 01.09.1971 r. do 15.01.1972 r.), następnie w parafii w Świdrze (od 10.01.1972 r. do 10.08.1977 r.) i ponownie, tym razem przez rok, w parafii w Złotowie (od 10.08.1977 r. do 01.08.1978 r.)
  • jako proboszcz parafii w Żernicy przez 6 lat (od 01.08.1978 r. do 01.07.1984 r.)
  • jako rektor domu zakonnego MSF w Bąblinie (od 01.07.1984 r. do 01.07.1987 r.)
  • jako rekolekcjonista w Ekipie Rekolekcyjno-Misyjnej (z zamieszkaniem w Szczytnej, od 01.07.1987 r. do 01.08.1988r.).

Ks. Jerzy Kallus MSF pracował poza granicami kraju:

  • od 01.08.1989 r. jako rektor domu zakonnego MSF w Maria Ellend w Austrii i jednocześnie proboszcz tamtejszej parafii;
  • od 01.09.1993 r. jako rektor domu zakonnego MSF i proboszcz parafii w Bisingen w Niemczech;
  • od 01.07.2000 r. jako kustosz pocysterskiego klasztoru w Bronnbach; tam pracował do 2011 r.

W swojej pracy nie był wolny od cierpienia – przeszedł operację kręgosłupa, operację usunięcia nowotworu jelita grubego, z powodu przerzutów usunięto mu nerkę. Wszystko to znosił z wielkim hartem ducha, a powierzając się Bożemu Miłosierdziu i opiece Maryi, kontynuował swą kapłańską pracę.

14.09.2011 r. w święto Podwyższenia Krzyża Pan włożył na jego ramiona jeszcze inny krzyż – dostał pierwszego udaru mózgu. Wrócił do Polski, gdzie 13.12.2011 r. przyjęty został do Hospicjum św. Elżbiety, przyległego do domu zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Złotowie. Tam, pomimo doskonałej opieki, raz jeszcze dostał udaru mózgu, z którego udało mu się ponownie wyjść. 13.09.2012 roku po raz trzeci i ostatni dostał udaru mózgu. 14.09.2012 r., dokładnie w rok po pierwszym udarze, w to samo święto Podwyższenia Krzyża, Pan zdjął go z krzyża cierpienia i zabrał do domu Ojca.

Ks. Jerzy Kallus MSF przeżył 71 lat, z czego w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny lat 48, w tym 41 lat jako kapłan. Był prawdziwie ofiarnym kapłanem, pełnym wiary, głoszącym słowo Boże nie tylko ustami, ale i całym sobą. W kontaktach z ludźmi zawsze pełen życzliwości, dobroci, otwarty na drugiego człowieka i jego potrzeby. Do końca trwał na swym kapłańskim posterunku, dając, na miarę swoich możliwości, świadectwo Chrystusowi.

24.09.2012 r., o godz. 12:00 w Żernicy k. Gliwic, gdzie Ks. Jerzy Kallus MSF był proboszczem przez sześć lat i gdzie chciał spocząć po śmierci, pożegnała go rodzina, pożegnali go współbracia, wraz z Księdzem Generałem Edmundem Michalskim MSF i Ks. Prowincjałem Marianem Kołodziejczykiem MSF na czele, oraz parafianie, nie tylko ci z Żernicy, ale także z Austrii i z Niemiec.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Ks. Bogdan Mikutra MSF
Sekr. Prow.