Bractwo Kurkowe u św. Anny

FOT. Anna DziemskaCo ma jezuita i franciszkanin do Bractwa Kurkowego?

Otóż jezuita, św. Andrzej Bobola SI jest patronem warszawskiego oddziału Bractwa Kurkowego.

Warszawskie Bractwo Strzelców Kurkowych ma za patrona św. Andrzeja Bobolę, ale też nosi nazwę „ Warszawski Zakon Kawalerów Świętego Andrzeja Boboli”.

Kapelanem Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego jest franciszkanin, o. Leon Zdzisław Pokorski OFM. 3 lata temu został on pasowany przez kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego ks. infułata Jerzego Bryłę na rycerza Zakonu św. Andrzeja Boboli.

W minioną niedzielę w warszawskim kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu na sumie odpustowej o godz. 15.00 właśnie Bractwo Kurkowe miało swoją uroczystość.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił warszawski biskup pomocniczy, bp. Rafał Markowski. W koncelebrze uczestniczyli m.in. ks. prał. Jacek Siekierski i o. Leon Pokorski OFM.

W homilii bp. Markowski przypomniał, że w tym kościele już od 500 lat świętuje się uroczystość św. Anny i św. Joachima, rodziców Maryi, Matki Jezusa. Podkreślił, jak wielką rolę w społeczeństwie dla wychowania dziecka odgrywa rodzina i jak wielkim darem dla nas są nasze rodziny. W tym kontekście wskazał, że to Jezus uczynił małżeństwo sakramentem, dokonując pierwszego cudu na weselu w Kanie Galilejskiej w trosce o młodych małżonków. Bp. Markowski podkreślił potrzebę walki o rodzinę i skrytykował próby podejmowania zrównania „małżeństw kulturowych” z małżeństwem kobiety i mężczyzny. Jednocześnie kaznodzieja przypomniał, że Bractwo Kurkowe zrodziło się przed wiekami dla realizowania celów obronnych i patriotycznych , zaś członków bractwa cechowała odwaga i szacunek dla wartości.

Główną intencją mszy świętej była modlitwa o pokój wieczny dla 3 możnych kobiet, wielkich fundatorek kościoła św. Anny : księżnej Anny, która sprowadziła ojców bernardynów z Krakowa do Warszawy i podarowała grunt pod kościół , księżnej Anny Radziwiłłówny, która znacznie finansowała odbudowę Kościoła św. Anny po pożarze i królowej Anny Jagiellonki, dobrodziejki kościoła św. Anny.

Anna Dziemska